IT-palvelujohtaminen

Koska CMDB on valmis?

ready

Olin juuri pitänyt onnistuneen CMDB-workshopin ja kävelin samaa matkaa taksille asiakasorganisaation kollegan kanssa, kun sain mielenkiintoisen kysymyksen: ”Oletko koskaan nähnyt CMDB:tä, joka olisi valmis?”. Vastasin, että en ole, koska mielestäni määritelmänsä mukaan CMDB ei ole koskaan valmis. Kollegani oli tullut samaan lopputulokseen.

Konfiguraationhallintatietokanta eli tuttavallisemmin CMDB on tapa hallita palveluiden johtamiseen liittyvää tietoa strukturoidussa muodossa. Se on keksitty, koska on tarve hallita palveluihin liittyvää tietoa loogisesti jäsennellysti siten, että tietoa voidaan paitsi löytää niin myös hyödyntää automatisoiduissa toimenpiteissä. Perinteinen Sharepoint kansioineen ja tiedostoineen ei palvele tätä tarvetta, koska tietoa on vaikeampi normalisoida samaan muotoon ja toisaalta käyttää automaattisissa toimenpiteissä kuten raporteissa. Siksi tarvitaan määriteltyyn rakenteeseen jäsenneltyä tietoa.

CMDB ei ole päämäärä. Se on keino saavuttaa tavoitteita. Hyvän CMDB:n ensisijainen tunnusluku ei mielestäni ole 100 % määritellystä tiedosta, vaan 100% tai 95% sen tavoitteen saavuttamisesta, mitä varten määritelty tieto on CMDB:ssä alunperin haluttu hallita. Ensimmäinen tunnusluku yleensä kyllä korreloi jälkimmäisen kanssa ja sitäkin tarvitaan.

Konfiguraation rakenneosien eli CI:den ilmentymäkohtainen tieto sekä CI:den ilmentymien suhteet mahdollistavat nopeamman ja laadukkaamman vianselvityksen, assettien tehokkaamman hallinnan, kustannusten tarkoituksenmukaisemman jyvittämisen sekä palveluiden kustannuksien hallinnan ja laskuttamisen tarkemmin, mutta vähemmällä työllä. Niistä saavutetut hyödyt konkretisoituvat viimekädessä rahaksi ja siksi CMDB:n olemassaolo on perusteltua.

CMDB ei ole mielestäni koskaan valmis. Syitä on pääpiirteissään kaksi. Ensinnäkin maailma muuttuu sitä tahtia, että säännöllisen epäsäännöllisesti syntyy tarvetta muuttaa olemassa olevaa tietoa CMDB:ssä. Tulee uusia teknologioita, organisaatiot muuttuvat, laskutus muuttuu jne. Toinen tärkeämpi syy on se, että ainakin minun silmissäni on ääretön määrä mahdollisuuksia parantaa toimintaa CMDB:tä kehittämällä. Itse olen tehnyt CMDB:tä liki 10 vuotta ja kyseisen CMDB:n elinkaaren aikana on tullut koko ajan enemmän asioita, joiden suhteen syntyy positiivinen business case hallita asiaan liittyvää tietoa kunnolla CMDB:n filosofiaa ja periaatteita noudattaen. Jossain vaiheessa tahti voi hiipua, mutta liike ei pysähdy koskaan.

Vaikka CMDB ei koskaan olisi muodollisesti valmis, se kannattaa silti toteuttaa. Se mahdollistaa IT-palvelujohtamiseen liittyvien ongelmien ratkaisun ja tuottaa arvoa. Määritellyn osan tavoitteet voidaan saavuttaa CMDB:n avulla, mistä syystä se kannattaa kyseiseltä osaltaan toteuttaa.

Tule keskustelemaan aiheesta kursseille! Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupasta löydät CMDB Foundation ja Käytännön konfiguraationhallinta -toteutuksia. 

 

aaeaaqaaaaaaaal8aaaajdjimgq0nzmxltewn2utngi1yi05ndm2lwu0ngixmzm2mdyyna

Lari Peltoniemi

Kirjoittaja on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005.

Lari on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lari on sertifioitu ITIL Foundation ja CMDB Foundation valmentaja.