Oppia.fi KUMPPANI, Yritysarkkitehtuuri

Etene kokonaisarkkitehtuurissa sisältö edellä

businessman and drawing skyscraper

Usein tuodaan esille, että kokonaisarkkitehtuurin onnistumisen kannalta oleellista on viestintä, johdon sitoutuminen sekä kokonaisarkkitehtuurin jalkauttaminen organisaatioon. Tämä kaikki on totta. Ilman sisältöä ei kuitenkaan ole mitään onnistumisen mahdollisuuksia, sillä silloin ei ole mitään viestittävää tai jalkautettavaa. Riittävän laadukkaan sisällön tuottaminen (sen ylläpitoa unohtamatta) on arkkitehtuurin kivijalka.

Me kaikki toivomme, että arkkitehdit voisivat keskittyä organisaation ja osaamisensa kannalta oleellisimpaan eli arkkitehtuurin tekemiseen. Jotta tekeminen olisi tehokasta, on siihen oltava riittävät suuntaviivat valmiina. Yksi arkkitehti voisi tarpoa metsään polun ja viitoittaa sen mennessään, niin kaikkien ei tarvitse olla yhtä aikaa eksyksissä. Vaikka kukin arkkitehti löytää melko nopeasti toimivat työtavat, on onnistumisen kannalta tärkeää, että arkkitehtuurityötä tehdään organisaatiossa enemmän samalla kuin eri tavalla.

Arkkitehtuuri ei ole valmis keittokirja, vaan ennemminkin työkalupakki, josta pitää poimia kuhunkin tilanteeseen sopivat työkalut. Voisi kuvitella, että organisaatioilla ei olisi aikaa päällekkäiseen työhön, kuten siihen, että sama toiminnallinen vaatimus kuvataan prosesseina, vaatimuksina ja käyttötapauksina. Tätä näkee kuitenkin usein, sillä eri työtapojen suhdetta toisiinsa ei ole helppo hahmottaa. Oikeat työvälineet oikeassa paikassa voivat tehostaa arkkitehtuuri- ja määritystyötä moninkertaisesti.

Mitä paremmin arkkitehtuurin sisältö osuu nappiin, sitä suuremmat mahdollisuudet on onnistua myös sen jalkautuksessa. Coalan ja Wakarun kursseja opettavat kokeneet arkkitehdit viitoittavat sinulle tietä!

Coalan kokonaisarkkitehtuurin kurssit löydät Wakarun kurssikalenterista.

Anna_Aaltonen

Anna Aaltonen

Kirjoittaja on kokonaisarkkitehti ja konsultti Coalasta. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus arkkitehtuurityöstä sekä organisaation omana arkkitehtinä että konsulttina.

Anna tuntee kokonaisarkkitehtuurin työtavat ja välineet ja on soveltanut niitä erilaisissa organisaatioissa ja käyttötilanteissa. Anna myös harrastaa arkkitehtuuria toimimalla Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisössä ja irrottautuu työasioista koirien MH-luonnekuvausten parissa.