Ketterät menetelmät, Oppia.fi KUMPPANI

Miten onnistut ketteryyden skaalautumisessa

Monet ohjelmistokehitys- ja IT tiimit ovat olleet ketteriä jo vuosia. Toimintatavoista Scrum, Kanban ja niiden sekoitukset ovat olleet onnistuneesti käytössä monissa tiimeissä jo pidemmän aikaa. Viime vuosina haasteeksi onkin noussut, että miten projektit ja porfolio-tason tekeminen saadaan rytmitettyä toimimaan tehokkaasti ketterien tiimien kanssa, jotta arvoa saadaan tuotettua yhä tehokkaammin asiakkaille.

Tähän kysymykseen on viime vuosina noussut muutamia valmiita prosessimalleja, joiden avulla käyttöönotto on helpompaa. Nimekkäimpänä näistä on SAFe (Scaled Agile Framework) johon on tiivistetty monia hyviä käytäntöjä viime vuosilta. Vähän toisenlaisia lähestymistapoja samaan ongelmatiikkaa tarjoavat NEXUS framework, LeSS (Large Scale Scrum) sekä DAD (Disciplined Agile). Näissä kaikissa on hyviä huomioitavia asioita ja ne lähestyvät samaa ongelmatiikkaa eri tavoin. Mikään näistä ei ole toistaan parempi suoraan, vaan ne niiden lähtökohdat ja tavoitteet ovat erilaiset.

Tärkeintä ketteryyden skaalautumisessa kuitenkin on muistaa jokaisen organisaation uniikki ympäristö. Valmiit frameworkit eivät koskaan takaa toimivaa tulosta, mutta niiden käyttöönotosta voi saada hyvän lähtökohdan skaalautumisen onnistumiselle. Jokaisen organisaation tuleekin itse miettiä, millaisessa ympäristössä he toimivat, minkä tasoista heidän ketteryyden ymmärtäminen on organisaation kulttuurissa ja mitä rajoitteita heidän liiketoiminnallinen toimintaympäristö asettaa heille. Onnistuminen organisatorisessa ketteryydessä on paljon enemmän kuin toimintamallin käyttöönotto, se vaatii myös ajattelutavan sisäistämistä ja uskallusta toimia periaatteiden mukaisesti.

Auttaaksemme organisaatioita tässä ongelmatiikassa, keräsimmekin monien eri yritysten kokemuksista ketteryyden skaalautumisen kannalta tärkeimpiä asioita yhteen kurssiin: Scaling Agile Successfully. Tällä yhden päivän kurssilla käymme läpi eri frameworkkien tärkeimmät asiat ja keskitymme luomaan pohjaa ketteryyden skaalautumisen onnistumiseen. Käsittelemme niin tiimi, program kuin portfolio-tasoisia asioita kuin myös organisaatiokulttuurin liittyviä asioita.

Kurssin vahvuuksiin kuuluu käytännön ja kokemuksen tuoma ote. Meillä on yrityksenä kokemusta kymmenistä ketteryyden skaalautumisen hankkeista ja pystymmekin tuomaan käytännön kokemusta esille paremmin kuin monet teoriaan keskittyvät kurssit.

Tulevat ketterät koulutukset löydät Wakarun koulutuskalenterista.

 

henri_hamalainen

Henri Hämäläinen

Kirjoittaja on Contribyten johtava konsultti ja toimitusjohtaja yli 10 vuoden kokemuksella erilaisista ketteristä organisaatioista.

Henri toimii pääasiassa organisaatioden muutoksen konsulttina, mutta toimii kouluttajana Scaling Agile Successfully kurssilla sekä järjestää Tulevaisuuden Tuotekehitys –workshop sarjaa.

LinkedIn        Twitter