Ketterät menetelmät, Oppia.fi KUMPPANI

Tulevaisuuden tuotekehitysorganisaation johtaminen

Strategic planning gives them the competitive advantage

Digitalisaatio, IoT, kuluttajistuminen ja kokonaisuudessaan maailman muutosnopeus pakottavat organisaatiot uudistamaan toimintatapojaan radikaalisti. Varsinkin tuotekehitysorganisaatioiden tulee muuttaa toimintatapojaan ymmärtämään asiakasta paremmin ja luomaan yhä paremmin oikeita ratkaisuja oikeisiin ongelmiin.

Tulevaisuuden tuotekehitysorganisaatioissa ei ole siis kyse pelkästä Lean-ajattelusta tai ketteristä toimintatavoista vaan kokonaisuudessaan siitä, miten luoda organisaatio, joka on jatkuvassa muutoksen tilassa, mutta silti hallittu kokonaisuus, joka tuottaa asiakkailleen, omistajilleen ja työntekijöilleen arvoa.

Olemme Contribytellä jo useamman vuoden pohtineet tulevaisuuden tuotekehityksen toimintatapoja ja organisaatiomalleja. Olemme muun muassa järjestäneet Suomen johtavien tuotekehitys yritysten kanssa workshop-sarjoja, joissa olemme löytäneet teesejä tulevaisuuden tuotekehitykselle. Lisäksi meillä on vuosittain tapahtuma Tulevaisuuden Tuotekehitys 27.10.2016, jossa niin suomalaiset kuin eurooppalaiset ja amerikkalaiset ajattelijat kokoontuvat kertomaan omia näkemyksiään aihepiiristä.

Suuren kiinnostuksen vuoksi päätimme myös alkaa järjestämään luokkahuonekurssia, jossa jaamme tämän alueen osaamista kiinnostuneille. Kurssin aikana käydään läpi syitä tuotekehitysorganisaatioiden muutokseen ja maalataan suuntaviivat erilaisiin organisaatiomalleihin ja toimintatapoihin. Kurssin loppuosassa keskitytään organisaatioiden johtamisen muutokseen ja pohditaan, millaista johtajuutta uudenlaisilta organisaatioilta edellytetään ja millaiset johtamisen tavat eivät moderneissa organisaatioissa toimi.

Kurssiin aikana osallistujat saavat uusia ideoita ja konkreettisia toimintatapoja, joilla muokata organisaatiotaan kohtaamaan tulevaisuuden haasteet. Seuraava kurssi järjestetään marraskuussa 17.11.2016.

Kurssi on tarkoitettu kaikille organisaation kehittämiseen osallistuville tai siitä kiinnostuneille henkilöille. Esimerkkiosallistujia ovat kehityspäälliköt, organisaatioiden johtohenkilöt, Scrum Masterit, prosessin kehittäjät ja agile-valmentajat.

 

henri_hamalainen

Henri Hämäläinen

Kirjoittaja on Contribyten johtava konsultti ja toimitusjohtaja yli 10 vuoden kokemuksella erilaisista ketteristä organisaatioista.

Henri toimii pääasiassa organisaatioden muutoksen konsulttina, mutta toimii kouluttajana Scaling Agile Successfully kurssilla sekä järjestää Tulevaisuuden Tuotekehitys –workshop sarjaa.

LinkedIn        Twitter

 

 

Contribyte kuuluu Oppia.fi -verkostoon. Tutustu heidän laajaan ketterien menetelmien koulutustarjontaansa täältä.

Rekisteröidy maksutta BrightTalkiin ja katso Contribyten videomateriaaleja Oppia.fi -kanavalta.