IT-palvelujohtaminen

Mitä uutta ITIL Practitioner tuo jatkokurssien tarjoamaan?

ITIL Practitioner –kurssi on ollut markkinoilla jo pari vuotta. Se on kehitetty vastaamaan tarpeeseen oivaltaa, miten palvelunhallinnan kehittämistyötä oikeasti kannattaa tehdä organisaatiossa. Se tuo lisää työkaluja toiminnan kehittämistyöhön. Muut ITIL jatkokurssit lisäävät tietämystä ja ymmärrystä eri tilanteisiin. ITIL Pratitioner harjoituttaa läpiviemään itse parannuksen.

Kurssilla tärkeässä roolissa on harjoittelun kautta syntyvä oivallus työkalujen käyttöön. Tässä tapauksessa emme puhu tiketöintijärjestelmistä, vaan kehittämisen perustyövälineistä, kuten sidosryhmäanalyysistä ja kommunikaatiosuunnitelmasta. Monet meistä johtavat, mutta kuinka moni oikeasti tekee taustatyön kunnolla? Sekä aloittelevilla että kokeneemmilla oppilailla työkalujen oikea käyttö case-harjoituksessa helpottaa ratkaisevasti niiden hyödyntämistä oikeassa elämässä. Työkalujen systemaattinen käyttö kurssia rytmittävässä case-harjoituksessa luo ymmärryksen niiden avulla tehdyn työn ja sitä seuraavan seurauksen väliselle kausaaliselle yhteydelle.

Analogiaa voisi hakea projektinhallinnasta. Monet meistä ovat toimineet projektipäällikkönä projekteissa. Projekti on määritelmänsä mukaan sen verran ainutlaatuinen tai laaja kokonaisuus, että sitä pitää johtaa omana kokonaisuutenaan. Hyvä johtaminen vaatii hyvän suunnitelman ja hyvän toteutuksen. Joskus nämä jopa muistuttavat toisiaan. Suunnitelma on tärkeä tehdä, jotta ymmärretään mitä ollaan tekemässä, mikä on ympäristö, lainalaisuudet ja vaihtoehdot.

Vähemmän puhuttu totuus on että suunnitelmaa on harvemmin edes aikomus toteuttaa sellaisenaan. Suunnitelman tärkein tehtävä on valmistaa organisaatio tulevaan. Tekemällä suunnitelma syntyy ymmärrys ja kyvykkyydet. Ymmärryksellä ja kyvykkyyksillä saadaan aikaan tulokset muuttuvassa ympäristössä. Joskus jopa suunnitelmaa muistuttavasti. ITIL Practitioner -kurssilla harjoitellaan ymmärryksen ja kyvykkyyksien luomista ja niiden soveltamista case-tarinan harjoitusten avulla.

Harjoittelu tekee mestarin. Myös palvelunhallinnan suhteen. Tervetuloa kurssille ITIL® Practitioner

lari_peltoniemi_PP

Lari Peltoniemi

Kirjoittaja on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lari on myös Suomen ensimmäinen sertifioitu ITIL Practitioner -kouluttaja.