Yleinen

Mikä on ollut urasi mielenkiintoisin kohtaaminen?

Sami Lumpola on monessa sopassa keitetty kokenut projektitiimien vetäjä, joka näkee luottamussuhteiden rakentamisen tärkeänä ja kiinnostavana niin työelämässä kuin vapaa-ajalla. Tiiminvetäjänä hän on usein saanut kiitosta sujuvasta yhteistyöstä ja “hyvästä pössiksestä”. Mikä mahtaa olla Samin uran mielenkiintoisin kohtaaminen ja mitkä asiat voivat hänestä mennä projektissa pahiten pieleen? Kysyimme!

Millainen on sinusta hyvä projektin johtaja?

Hyvällä projektin johtajalla on kyky kuunnella organisaatiota, kerätä tietoa sekä tehdä ripeitä päätöksiä. Hän osaa vastuuttaa tehtäviä projektiorganisaation kyvykkyyksien mukaan. Hyvä projektijohtaja lunastaa projektitiimin luottamuksen ja arvostuksen, mikä auttaa häntä ohjaamaan ja johtamaan ihmisiä kohti tavoiteltua päämäärää. Hän varautuu projektisuunnitelmassa muutoksiin ja ratkaisee vastaantulevia haasteita innovatiivisesti.

Kerro kolme tärkeintä asiaa projektijohtamisessa

1: Projektin tavoitteiden määrittely ja kommunikointi. Projektilla on hyvät onnistumisen edellytykset kun koko projektiorganisaatio, ohjausryhmä ja liiketoimintajohto ovat samalla kartalla projektin tavoitteista ja siitä mitä niiden saavuttaminen vaatii suhteessa nykytilaan.

2: Projektin resursointi. Yksi tärkeimpiä projektin onnistumisen edellytyksiä on projektiin tarvittavien resurssien määrittely ja varmistaminen etukäteen niin hyvin kuin mahdollista. Ohjausryhmä, joka on sitoutunut projektiin sekä tavoitteisiin, varmistaa että projektilla on tarvittavat resurssit sekä kyvykkyydet käytössä.

3: Projektin aikataulu. Projektin aikatauluttamisessa on huomioitava eri osaprojektien keskinäiset riippuvuussuhteet, jotta kokonaisuus on synkronissa. Projektin kokonaisaikataulua on seurattava tiiviisti.

Mitkä asiat voivat pahiten mennä projektissa pieleen?

Todennäköisimmin mennään metsään, kun johdon tuki puuttuu tai johdon käsitys projektin tavoitteista on ollut erilainen kuin projektiorganisaation tai jos projektin resursseja muutetaan tai otetaan pois kesken projektin.

Kerro kohtaamisesta, joka on jäänyt mieleesi.

Mieleen jäänyt kohtaaminen on ajalta, jolloin Elisa osti Saunalahden. Vastasin siihen aikaan Saunalahden ADSL–liiketoiminnasta. Istuimme palaverissa, jossa ostajan eli Elisan puolelta oli yli toista kymmentä edustajaa saman pöydän ääressä ja meitä Saunalahtelaisia olimme minä ja liiketoimintajohtaja. Liiketoimintajohtaja totesi kokouksessa, että minulla on täysi mandaatti vastata Saunalahden puolelta integraatiosta ja niinpä jatkoin kokousta yksin. Kohtaamisesta jäi hyvä fiilis. Olimme tehneet Saunalahdella oikeita asioita ja niin ketterästi että pienen porukan oli mahdollista vastata koko liiketoiminnasta. Projekti päättyi tiukasta aikataulusta huolimatta erinomaisesti ilman asiakastappioita ja kilpailuviranomaisten määrittelemien rajaehtojen mukaisesti.

Mitä projektin läpivienti tiimiltä vaatii?

Onnistuakseen tiimiltä vaaditaan yhteen hiileen puhaltamista, tekemisen draivia ja hyvää keskinäistä kommunikaatiota sekä luottamusta.

Mieleenpainuvin palaute, jonka olet saanut? 

Ison ja merkittävän integraatioprojektin jälkeen sain projektitiimiltä palautetta, että tulisivat koska tahansa uudelleen vetämääni projektiin. Projektista jäi todella mukava fiilis, ehkä kaikkein tärkeimpänä nostaisin kollegoiden aitouden ja yhdessä tekemisen voiman.

Millaiset opit ovat tukeneet ammatillista matkaasi parhaiten?

Olen suorittanut projektijohtamisen viitekehyksen PRINCE2 sertifikaatin sekä palvelunhallinnan puolelta ITIL-kursseja. Ne ovat antaneet hyvää teoreettista taustaa projektijohtamiseen sekä tarjonneet parhaita käytäntöjä ja ihan konkreettisia esimerkkejä hyvästä projektisuunnittelusta.

Olisiko Samista apua teidän projektiin?

Jos etsit mutkatonta ja suurella palolla työhönsä heittäytyvää tiiminvetäjää, ota yhteyttä! Sami Lumpolan löydät Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupan Asiantuntijoista.

Samin osaamisalueisiin kuuluvat tuotteiden hallinta elinkaaren päästä päähän, prosessien kehittäminen ja uuden liiketoiminnan suunnittelu ja käynnistäminen sekä liiketoiminnan vaativien integraatioprojektien johtaminen. Hän on ollut vastuussa laajoista teleoperaattori-integraatioista, joissa on migratoitu useita satoja tuotteita ja kymmeniätuhansia asiakkaita.

IT- ja Telecom -toimialaspesifiin osaamiseen Samilla kuuluvat mm. SaaS –palvelut, web hotellit ja domain -palvelut, kotisivut ja verkkokauppa-alustat, CRM –järjestelmät, VoIP –alustat, contact centerit ja ADSL laajakaista tuotteet ja verkot. Elisan aikaisia tuoteomistajavastuita Samilla olivat mm. ADSL sekä Hosting liiketoiminta sekä pk-yrittäjien palvelutarjooma, joissa hän pääsi kehittämään ja lanseeraamaan uusia SaaS –palveluita yritysasiakkaillemme.

Varsinaisten opintojen jälkeen Sami on suorittanut teollisuuden MBA:n tieto- ja muutosjohtamisesta, ylläpitänyt sekä kehittänyt osaamistaan ITIL-, Prince2 ja VeriSM kursseilla.

sami_lumpola

Sami Lumpola