Projekti- ja portfoliojohtaminen

Autoa ei ajeta kortilla eikä projektia sertifikaatilla

Serfitikaatti auttaa kertomaan tiedoista ja taidoista, jotka kolmas osapuoli on todentanut.

Projektinhallinta on yksi niistä taidoista, jota hyvin usein peräänkuulutetaan, onpa sitten kyse uuden työntekijän palkkaamisesta tai sisäisistä rekrytoinneista. Projektinhallinnan perusteiden tunteminen on tarpeen kaikille. Haittaa siitä ei ainakaan ole!

Tottahan on, ettei autoa ajeta ajokortilla eikä liioin projektia johdeta sertifikaatilla, mutta se auttaa kertomaan tiedoista ja taidoista, jotka kolmas osapuoli on todentanut. Projektinhallintaa oppii vain tekemällä projekteja ja joka ikisestä projektista oppii jotain uutta. Erilaiset menetelmät ja viitekehykset auttavat ymmärtämään, mitä pitää tehdä tai ainakin pitäisi tehdä, jotta projektit onnistuvat.

Projektiosaamista tarvitsevat sekä projektipäälliköt että projektissa työskentelevät. Projektinhallinnan teoria tukee ja auttaa projektipäällikköä käytännön toteutuksessa. Projektissa työskentelevien on hyvä ymmärtää, miksi tiettyjä asioita tehdään, mihin raportointia tarvitaan, mihin ohjausryhmää tarvitaan jne. Organisaatioissa projektinhallinnan kehittäminen ja ylläpito tarvitsee tuekseen myös teoriaa. Systemaattinen tapa toteuttaa projekteja on myös tapa ylläpitää laatua organisaation sisällä ja asiakasprojekteissa.

Sertifioinnista on etua sekä yksilölle, joka näin voi osoittaa omaa tietotaitoaan, että organisaatiolle, joka voi hyödyntää omien resurssiensa todennettua osaamista esim. asiakasprojekteissaan ja niiden myynnissä.

PRINCE2 Foundation -sertifikaatin suorittamiselle ei ole ennakkovaatimuksia. PRINCE2 Practitioner edellyttää hyväksytysti suoritettua Foundation-sertifikaattia tai vastaavaa sertifiointia.

Axelos Ltd on lanseerannut kesän aikana PRINCE2 Agile Foundation -sertifioinnin olemassa olleen Practitioner-tason lisäksi. PRINCE2 Agile Foundationiin ei ole ennakkovaatimuksia. PRINCE2 Agile tarjoaa uudenlaisen mallin ketteryyden ja PRINCE2:n yhdistämiselle.

Taitojasi pääset täydentämään PRINCE2-kursseilla, joiden päätteeksi voit suorittaa sertifikaatin. Tervetuloa mukaan!

tarja_pyorea_uusi

Tarja Isosaari

Kirjoittaja toimii Wakaru Oy:n vanhempana konsulttina. Hän on työskennellyt projektijohtamisen parissa yli 25 vuotta ja on yksi harvoista sertifioiduista Suomen PRINCE2 -kouluttajista.