Projekti- ja portfoliojohtaminen

Vasta prosessien olemassaolo tekee organisaatiosta ketterän

Oletko koskaan kuullut valitusta ”Voi että kun on tämä prosessi…”? Vaikka tekijän tuska on hänelle totta, niin se ei ole koko totuus. Prosesseja on määritelty, koska halutaan luoda systematiikkaa, jolla haluttu lopputulos saavutetaan tehokkaammin ja varmemmin. Vaikka prosessien suorittaminen ei aina tunnu mukavalta, niin useimmiten ne palvelevat tarkoitusta.

Mitä meillä olisi jos meillä ei olisi prosesseja? Aina kun maailma ahdistaa, kannattaa miettiä mikä olisi se toinen vaihtoehtoinen todellisuus. Ilman prosesseja toimintatapa pitäisi keksiä joka kerta erikseen. Tietämys siitä, mikä toimi aikaisemmin ja oli tärkeää, ei siirtyisi eteenpäin tuleville tekijöille. Ad Hoc- tyyppisellä toimintatavalla keskityttäisiin osaoptimoimaan asioita. Menisimme ketterästi sattumanvaraisiin suuntiin sinne, tänne ja takaisin.

Prosessit antavat ohjattavuutta ja suuntaa. Ne mahdollistavat, että aikaisemmin opittu tulee huomioitua tekemisessä. Ne ohjaavat toimintaa ja tekemistä koko organisaatiossa samaan suuntaan, jolloin organisaatio kokonaisuutena liikkuu jonnekin sekalaisen paikalla pyörimisen sijaan.

Prosessin muotoon kuvattu sovittu toimintatapa tarjoaa nopeita ja laadukkaita ratkaisuja arkipäiväisiin tilanteisiin. Niiden avulla koko organisaatio voi tuottaa suurempia laadukkaampia ja määrämuotoisempia lopputuloksia. Prosessit voivat tuntua tekijän näkökulmasta vähemmän ketteriltä, mutta organisaation näkökulmasta ne tarjoavat nopeat ja laadukkaat ratkaisut tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Hyvin toteutetut olennaiset prosessit säästävät organisaation energiaa määriteltyjen tavoitteiden saavuttamisessa jättäen energiaa kokonaisuuden ohjaamiseen ja kehittymiseen.

Vaikka työtä kannattaa ohjata tiimitasolla, pitää myös keskittyä tiimien väliseen ohjaukseen. Vasta ohjaaminen tiimien yli antaa organisaatiolle suunnan. Kannattaa opetella työvälineet tiimin työn ohjaamiseen, mutta tarvitaan myös työvälineitä tiimien yli tapahtuman ohjauksen toteuttamiseen. Siihen prosessit ja praktiikat ovat vielä oiva työväline.

Tervetuloa kuulemaan ja oppimaan asiasta lisää!
Prosessit ja praktiikat: ITIL
Tiimitason tekemisen työkalut: CASM ja SCRUM
Projektinhallinnan prosessit ja praktiikat: PRINCE2

lari_peltoniemi_PP

Lari Peltoniemi

Kirjoittaja johtaa Wakarun valmennuspalveluita ja on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lari on myös Suomen ensimmäinen sertifioitu ITIL Practitioner -kouluttaja.