IT-palvelujohtaminen, johtaminen, Ketterät menetelmät, osaamisen kehittäminen, Projekti- ja portfoliojohtaminen

AgileSHIFT – avaimet menestykseen jatkuvasti kehittyvillä markkinoilla

AgileSHIFT työkalu muuttuvassa maailmassa

Liiketoiminta ja markkinat kehittyvät jatkuvasti.  Riippumatta siitä, millä alalla yritykset  toimivat, perinteiset työskentelytavat eivät enää riitä säilyttämään kilpailukykyä ja selviämään. Siksi suurin osa nykyisistä organisaatioista pyrkii muuttamaan toimintatapojaan. Kehitykseen ovat vaikuttaneet mm.

  • Kasvava asiakaskysyntä ja -odotukset
  • Markkinaa muokkaavien kilpailijoiden nousu
  • Perinteiset prosessit, jotka eivät enää palvele tarkoitustaan
  • Yrityskulttuuri, joka ei tue ketterää mukautumista markkinoiden muutoksiin.

Kaikkein merkityksellisin ja voimakkaimmin vaikuttava tekijä on ollut digitalisen teknologian yleistyminen. Digitalisaatio on tuonut markkinoille uusia toimijoita, jotka pyrkivät muuttamaan markkinoiden lainalaisuuksia.

AgileSHIFT työkaluksi menestykseen muutoksen keskellä

AgileSHIFT yhdistää ketterät johtamismenetemät ja Lean-ajattelun yhdeksi systemaattiseksi viitekehykseksi, jonka avulla yritykset voivat valmistautua ja varautua liiketoiminnan murrostilanteisiin ja näin menestyä jatkuvasti kehittyvillä tai murroksessa olevilla markkinoilla.

Haluatko oppia soveltamaan AgileSHIFT-viitekehystä?

Wakaru aloittaa AgileSHIFT-valmennukset 7.11. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan
Lisää agileSHIFT:stä myös ilmaisessa webinaarissa 9.10. Tästä webinaariin