Artikkelit, Ketterät menetelmät, Projekti- ja portfoliojohtaminen, Yleinen

PRINCE2 Agile® tuo ketterät menetelmät osaksi projektijohtamista

Wakarun projektijohtamisen valmennusvalikoimaan tuli kesällä 2020 uutuus – PRINCE2 Agile®. Mistä valmennuksessa on kysymys? Haastattelimme Wakarun projektijohtamisen päävalmentaja Aaro Ollikaista.

Mitä uutta PRINCE2 Agile® tuo PRINCE2®-projektinhallintaan?

“PRINCE2® kertoo varsin yksityiskohtaisesti miten projektit käynnistetään ja miten niitä johdetaan. Miten yritysjohto tai asiakas ”tilaa” projektin, miten ohjausryhmä tekee keskeiset päätökset ja miten projektipäällikkö vastaa projektin päivittäisjohtamisesta.

PRINCE2® ei sen sijaan ota kantaa siihen, miten tapahtuu käytännön ”toimitustyö”, jota johtaa joko projektipäällikkö tai hänen alaisuudessaan toimivat tiimipäälliköt. PRINCE2 Agile® täydentää PRINCEä kuvaamalla juuri, miten tämä projektityöskentely ketterissä projekteissa toimii. Miten esimerkiksi tuotetta toimitetaan säännöllisesti toistuvissa sprinteissä, mitkä roolit ovat keskeisiä ja millaisia työkaluja siellä käytetään. PRINCE2 Agile® täydentää siis mainiosti PRINCE:ä.”

Mikä merkitys ketterillä menetelmillä on projekteissa, miksi niitä tarvitaan?

“Ensimmäiset ketterät menetelmät syntyivät 1990-luvulla vastineeksi perinteiselle tavalle tehdä projekteja, jossa ensin oli pitkään valmisteltu ja suunniteltu, sen jälkeen tehtiin raskas toteutustyö, otettiin tuotos käyttöön ja tämän jälkeen nähtiin toimiiko lopputulos käytännössä ja tuottaako se arvoa asiakkaalle.

Nykypäivän hektisessä liike-elämässä tähän ei ole aina aikaa. Tuotetta julkaistaan purskeissa, inkrementteinä joihin haetaan tiiviisti asiakaspalautetta ja välituotokset pyritään ottamaan juoksevasti käyttöön. Näin suuntaa voidaan muuttaa ketterästi, jos nähdään että alkuperäinen ajatus projektin lopputulemasta ei osunut kohdalleen.

Ketterien menetelmien juuret ovat ohjelmistokehityksessä, mutta nyt niitä käytetään myös monissa asiakastoimitusprojekteissa ja esimerkiksi markkinointialalla.”

Miten PRINCE 2 Agile® huomioi projektipäällikön ihmisten johtajana?

“Myös PRINCE2 Agilessa on selkeä projektipäällikön rooli. Rooli kuitenkin laajenee hallinnollisesta työn toimeksiantajasta ja valvojasta myös sparraajan, valmentajan ja kannustajan suuntaan. Tämä näkyy esimerkiksi tärkeinä pidetyissä käyttäytymismalleissa. Nämä ovat läpinäkyvyys, tiivis yhteistyö (asiakkaan kanssa mutta myös projektiryhmän sisällä), runsas ja myös epämuodollinen viestintä (mielellään kasvokkain mutta mahdollisesti virtuaalisten työkalujen kautta), ryhmän itseorganisoituvuus ja pyrkimys oppia nopeasti ketterien kokeilujen kautta.

Kaiken kaikkiaan kantavana teemana on luottamus siihen, että asiantuntijat osaavat parhaiten arvioida miten heidän tekemänsä työ kannattaa organisoida.”

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

“Lähes jokainen projekteissa työskentelevä joutuu ennemmin tai myöhemmin tekemisiin ketterien menetelmien kanssa. Erityisesti kurssista hyötyvät ensinnäkin projektien vastuutehtävissä olevat, jotka haluavat omaksua ketteriä työtapoja täydentämään perinteisempää projektijohtoa. Toiseksi, on paljon jo nykyään ketterissä projekteissa työskenteleviä jotka hyötyvät PRINCE2:n mukanaan tuomasta systemaattisemmasta ohjausmallista.”

Millaista palautetta valmennuksesta on saatu?

“Järjestimme ensimmäisen PRINCE2 Agile® Foundation -valmennuksen syyskuussa. Palaute oli hyvää ja kannustaa jatkamaan tällä tiellä. Samalla palaute auttaa meitä löytämään oikeat painotukset sisällössä. Kurssin tavoite on vahvasti sitä seuraavassa sertifioinnissa, mutta samalla kursseilla käydään keskustelua ja yritetään yhdessä löytää ratkaisuja myös osallistujien arkielämän projektiongelmiin.”

Kiinnostuitko?

Katso seuraavat PRINCE2 Agile® -valmennukset Oppiasta tästä ja ilmoittaudu mukaan kehittymään ketteräksi!

Aaro Ollikainen 
Valmentaja, Wakaru

Aaro Ollikainen on akkreditoitu PRINCE2 Agile® -valmentaja ja kokenut projektijohtamisen konsultti. Kirjoittaja on sertifioitu projektipäällikkö (PRINCE2 Practitioner, IPMA C, PMP, PRINCE2 Agile) ja projektijohtamisen valmentaja. Aarolla on yli 20 vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista ja yrityskohtaisista valmennuksista. Hän on työskennellyt esimerkiksi ICT-, infrastruktuuritoimitus-, lääke- ja asiantuntijapalvelualan yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Aaro tunnetaan taitavana valmentajana ja coachina, joka saa aikaan konkreettisia tuloksia valmennettaviensa toiminnassa.

Wakaru tarjoaa vuosien kokemuksella parhaita käytäntöjä ja teknologiapalveluita asiakkaidemme liiketoiminnan ja henkilöstön jatkuvan kehittämisen tueksi. Asiakasyrityksemme lukeutuvat Suomen top 100 suurimpiin yrityksiin. Vuosittain valmennamme yli 2500 ammattilaista palvelujohtamisen ja projektijohtamisen edelläkävijöiksi. Olemme sertifioitu ja hyväksytty (ATO) koulutusorganisaatio. Asiakastyytyväisyytemme on korkea – lähes 100 % asiakkaistamme suosittelisi palveluitamme myös kollegalleen.