IT-palvelujohtaminen, Ketterät menetelmät

Miten ITIL® 4 Direct, Plan and Improve -kurssi auttaa palvelunhallinnan ammattilaisia työssään?

Palvelu- ja projektijohtaminen valmentajaesittely

Kuluneena vuosikymmenenä IT on noussut tukifunktion asemasta liiketoiminnan keskiöön toiminnan mahdollistajaksi.  Tänä päivänä alalla kuin alalla IT-palvelunhallinta ja tiimien työ ovat keskeisiä yrityksen liiketoiminnan tehokkuudelle sekä uusien liiketoimintamallien kehittämiselle.

Muutos on tuonut IT-johdolle ja palvelunhallinnan ammattilaisille uusia haasteita

IT-päälliköiden ja -johtajien on varmistettava, että heidän palvelunsa voivat kehittyä ulkoisen paineen alla, pysyen samalla vakaina, vikasietoisina ja vaatimusten mukaisina.

Palvelunhallinnan ammattilaisten taas on varmistettava, että heidän toimintatapansa ja tiimirakenteensa toimivat tulevaisuudessakin paineen keskellä.

ITIL 4 Direct, Plan and Improve -kurssi antaa eväitä yllämainittujen haasteiden taklaamiseen. Valmennus on hyödyllinen muun muassa organisaation muutoksenhallintapäälliköille, jatkuvan parantamisen päälliköille, arkkitehdeille, palvelumuotoilijoille, palvelupäälliköille ja esimiehille.

Mitä opit ITIL® 4 Direct, Plan and Improve -kurssilla?

Kurssilla opit, kuinka IT-tiimissä luodaan ja optimoidaan palveluja modernissa digitaalisessa maailmassa:

Jatkuvan parantamisen kulttuuri – Opit säännöllisen, automatisoidun raportoinnin hyödyistä sekä hyödyntämään  Lean-, ketterät menetelmät- ja DevOps-työskentelytapoja.  Näiden avulla kykenet muun muassa tunnistamaan ylimääräistä työtä – hukkaa – ja vaikuttamaan toimintatapoihin tehostavasti. Opit myös vahvistamaan iteratiivista palautekäsittelyä sekä käyttämään työssäsi hyödyllisiä tekniikoita, kuten säännöllisiä parannuskatselmointeja kehittämisen tueksi ja tasapainotettuja mittareita todentamaan mitä on saatu aikaan.

Päätöksenteon helpottaminen – Nopea päätöksenteko on olennaista liiketoiminnan ketteryydelle – nopeus vaatii tiedon ymmärtämistä. Opit varmistamaan, että päätöksentekopolitiikka asetetaan oikealle tasolle, ja käyttämään ITIL:n ohjaavia periaatteita muutoksenhallintapäätösten tueksi. Portfolionhallinta tukee kokonaiskuvan hahmottamista ja sitä käsitellään paljon laajempana kokonaisuutena, kuin aikaisemmissa ITIL-versioissa. Mittareiden tuottamaa tietoa taas käytetään datavetoisen päätöksenteon tukena, muistaen, että pelkkään dataan pohjautuen ei voi päätöksiä tehdä.

Epävakauden torjuminen – Digitaalinen aikakausi voi lisätä epävakautta toimitussyklien nopeutumisen ja uusien teknologioiden käytön myötä, vaikkakin tavoite on täysin toinen. Toisaalta ne ovat välttämättömiä asiakkaiden kysynnän tyydyttämiseksi. Kurssilla opit, kuinka määriteltyä hallinnointitapaa ja vaatimuksenmukaisuuksia noudattamalla voit torjua epävakautta organisaatiossasi ja säilyttää toimintakyvyn muutosten keskellä.

Tervetuloa kurssille!

Tutustu ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve -valmennukseen tästä.

Katso myös verkkokurssi.

Lue lisää jatkokursseista ja katso tulevat kurssitoteutukset Wakarun valmennuspalveluiden sivuilta. Kaikki valmennukset ovat saatavilla myös etävalmennuksina.

Tutustu kaikkiin Wakarun valmennuksiin tästä! 

Koulutusterveisin
Jani Iivonen, Wakaru Oy:n valmentaja.

Jani Iivonen toimii Wakarun valmentajana ja häntä valmentamisessa kiehtoo se,
että pääsee keskustelemaan ja siten käsittelemään eri näkökantoja käsitteillä olevaan asiaan. Janin mukaan parhaita tilanteita ovat ne, kun havaitsee, että valmennus on tuonut osallistujille uusia ideoita sekä näkemyksiä ja kuulee, että he voivat niitä suoraan hyödyntää omissa työtehtävissään. Tämä ei ole vain osallistujien oppimista valmentajalta vaan kaikilta osallisilta toisilleen, myös valmentaja oppii koko ajan uusia näkemyksiä osallistujilta ja osallistujat toisiltaan eri roolien ja taustojen pohjalta.

Wakaru tarjoaa vuosien kokemuksella parhaita käytäntöjä ja teknologiapalveluita asiakkaidemme liiketoiminnan ja henkilöstön jatkuvan kehittämisen tueksi. Asiakasyrityksemme lukeutuvat Suomen top 100 suurimpiin yrityksiin. Vuosittain valmennamme yli 2500 ammattilaista palvelujohtamisen ja projektijohtamisen edelläkävijöiksi. Olemme sertifioitu ja hyväksytty (ATO) koulutusorganisaatio. Asiakastyytyväisyytemme on korkea – lähes 100 % asiakkaistamme suosittelisi palveluitamme myös kollegalleen.