Blogi

Tarinoita ja oppia palvelujohtamisen ja projektijohtamisen asiantuntijoille

IT-palvelujohtaminen, Ketterät menetelmät

Miten ITIL® 4 Direct, Plan and Improve -kurssi auttaa palvelunhallinnan ammattilaisia työssään?

Kuluneena vuosikymmenenä IT on noussut tukifunktion asemasta liiketoiminnan keskiöön toiminnan mahdollistajaksi.  Tänä päivänä alalla kuin alalla IT-palvelunhallinta ja tiimien työ ovat keskeisiä yrityksen liiketoiminnan tehokkuudelle sekä uusien liiketoimintamallien kehittämiselle.

Muutos on tuonut IT-johdolle ja palvelunhallinnan ammattilaisille uusia haasteita:

IT-päälliköiden ja -johtajien on varmistettava, että heidän palvelunsa voivat kehittyä ulkoisen paineen alla, pysyen samalla vakaina, vikasietoisina ja vaatimusten mukaisina.

Palvelunhallinnan ammattilaisten taas on varmistettava, että heidän toimintatapansa ja tiimirakenteensa toimivat tulevaisuudessakin paineen keskellä.

ITIL 4 Direct, Plan and Improve -kurssi antaa eväitä yllämainittujen haasteiden taklaamiseen. Valmennus on hyödyllinen muun muassa organisaation muutoksenhallintapäälliköille, jatkuvan parantamisen päälliköille, arkkitehdeille, palvelumuotoilijoille, palvelupäälliköille ja esimiehille.

Mitä opit ITIL® 4 Direct, Plan and Improve -kurssilla?

Kurssilla opit, kuinka IT-tiimissä luodaan ja optimoidaan palveluja modernissa digitaalisessa maailmassa:

Jatkuvan parantamisen kulttuuri – Opit säännöllisen, automatisoidun raportoinnin hyödyistä sekä hyödyntämään  Lean-, ketterät menetelmät- ja DevOps-työskentelytapoja.  Näiden avulla kykenet muun muassa tunnistamaan ylimääräistä työtä – hukkaa – ja vaikuttamaan toimintatapoihin tehostavasti. Opit myös vahvistamaan iteratiivista palautekäsittelyä sekä käyttämään työssäsi hyödyllisiä tekniikoita, kuten säännöllisiä parannuskatselmointeja kehittämisen tueksi ja tasapainotettuja mittareita todentamaan mitä on saatu aikaan.

Päätöksenteon helpottaminen – Nopea päätöksenteko on olennaista liiketoiminnan ketteryydelle – nopeus vaatii tiedon ymmärtämistä. Opit varmistamaan, että päätöksentekopolitiikka asetetaan oikealle tasolle, ja käyttämään ITIL:n ohjaavia periaatteita muutoksenhallintapäätösten tueksi. Portfolionhallinta tukee kokonaiskuvan hahmottamista ja sitä käsitellään paljon laajempana kokonaisuutena, kuin aikaisemmissa ITIL-versioissa. Mittareiden tuottamaa tietoa taas käytetään datavetoisen päätöksenteon tukena, muistaen, että pelkkään dataan pohjautuen ei voi päätöksiä tehdä.

Epävakauden torjuminen – Digitaalinen aikakausi voi lisätä epävakautta toimitussyklien nopeutumisen ja uusien teknologioiden käytön myötä, vaikkakin tavoite on täysin toinen. Toisaalta ne ovat välttämättömiä asiakkaiden kysynnän tyydyttämiseksi. Kurssilla opit, kuinka määriteltyä hallinnointitapaa ja vaatimuksenmukaisuuksia noudattamalla voit torjua epävakautta organisaatiossasi ja säilyttää toimintakyvyn muutosten keskellä.

Tervetuloa kurssille!

Lue lisää ja katso tulevat kurssitoteutukset Wakarun valmennuspalveluiden sivuilta.
Kaikki valmennukset ovat saatavilla myös etävalmennuksina.

Koulutusterveisin,
Jani Iivonen, Wakaru Oy:n valmentaja.

Comments are Closed