IT-palvelujohtaminen, Yleinen

SIAM® – Mistä palveluintegraation hallinnassa on kysymys ja miksi se on tärkeää?

“Toistuvia häiriöitä ja kukaan ei tunnu tekevän mitään? Eikös tästä sovittu tehtäväksi toimenpiteitä asian syyn selvittämiseksi ja korjaamiseksi? Miksi asialle ei näytä tapahtuvan mitään?”

Kuulostaako yllä oleva tilanne tutulta? Niin kuulostaa monelle muullekin. Kysymykset indikoivat, että palveluiden johtamisessa ja useamman toimittajan tilanteessa erityisesti palveluintegraation hallinnassa on parannettavaa. Tilanne vaatii palvelujohtamisen käytäntöjen ja arvovirtojen tarkistamista ja ennen kaikkea yhteistyön suunnittelua ja kehittämistä toimittajien kanssa.

SIAM eli Service Integration and Management eli palveluintegraation hallinta on joukko hyväksi havaittuja parhaita käytäntöjä palvelujohtamisen organisointiin monitoimittajaympäristössä. SIAM® Foundation tarjoaa mallin onnistuneeseen monitoimittajamalliin siirtymiseen. Lisäksi SIAM® Foundation tarjoaa parhaat käytännöt hallintotavan, yhteistyön, mittaamisen ja raportoinnin, vastuiden määrittämisen sekä tärkeimpien kyvykkyyksien ja arvovirtojen johtamisen osalta monitoimittajaympäristössä.

SIAM: miksi Palveluintegraation hallinta on tärkeää?

“Miksi tämä tuntuu olevan niin vaikeaa? eikö tuo toimittaja nyt tajua tehdä asioita sopimuksen mukaan? Miksi mitään ei tapahdu vaikka asioiden pitäisi olla itsestään selviä?” 

Moni tuskailee palveluiden tuottamisen kanssa ja ihmettelee miksi perusasioiden tekeminen näyttää tuntuvan ylivoimaiselta. Palveluiden johtaminen monen toimittajan ympäristössä vaatii onnistuakseen systemaattista lähestymistapaa. Palveluiden johtaminen omankin organisaation sisällä on haastavaa, mutta varsinkin palveluiden johtaminen monen toimittajan ympäristössä vaatii onnistuakseen systemaattista suunnittelua ja määrätietoista toimintaa.  

SIAM Foundation –kurssi kokoa opit parhaista käytännöistä palveluiden johtamiseen monitoimittajaympäristössä. SIAM Foundation tarjoaa eväitä oivaltamiseen ja onnistumiseen mm. kertomalla seuraavilta alueilta joukon hyviä vinkkejä ja esimerkkejä 

  1. Onnistunut monitoimittajaympäristö on asiakkaan harjoitus. Vaikka palveluintegraattorin rooli korostuu, silti viime kädessä toiminta kaikkine hyötyihin ja riskeihineen on asiakkaalla. 
  2. Onnistunut palvelujohtaminen monitoimittajaympäristössä syntyy systemaattisen suunnittelun tuloksena. Systemaattisen suunnittelu ja toteuttaminen vaatii tietyt askeleet ja niissä mietityt ja päätetyt vaatimukset. SIAM Foundation tarjoaa tällaisen systemaattisen lähestymistavan SIAM-mallin rakentamiseen ja käyttöönottoon
  3. Tutut prosessit (tai ITIL 4:ssä kyvykkyydet) saavat oman lisämausteensa, kun niitä toteutetaan yli organisaatiorajojen. SIAM Foundation kertoo hyviä käytäntöjä näiden prosessien muokkaamiseen monitoimittajia ympäristöön sopivaksi.
  4. Monen organisaation yli toimiessa esiin nousee uusia palvelujohtamisen elementtejä. SIAM Foundation tunnistaa näitä ja tarjoaa omat vinkkinsä mm. johtamiseen ja kommunikaatioon, mittaamiseen ja raportointiin sekä informaation hallintaan ekosysteemissä
  5. Monitoimijan ympäristö nostaa esiin joukon uusia haasteita ja riskejä. SIAM Foundation tunnistaa näitä riskejä ja tarjoaa hyviä käytäntöjä niiden hallintaan

Tervetuloa kurssille saamaan uusia ideoita jatkuvan parantamisen tueksi!
Katso tästä tulevat SIAM-kurssit

Oletko kiinnostunut asiakaskohtaisesta toteutuksesta organisaatiollesi?
Ota yhteyttä ja sovi ajankohdasta

Lari Peltoniemi
Executive Consultant

Wakaru Oy

Lari Peltoniemi Wakaru

Kirjoittaja Lari Peltoniemi on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM-prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen.

Wakaru tarjoaa vuosien kokemuksella parhaita käytäntöjä ja teknologiapalveluita asiakkaidemme liiketoiminnan ja henkilöstön jatkuvan kehittämisen tueksi. Asiakasyrityksemme lukeutuvat Suomen top 100 suurimpiin yrityksiin. Vuosittain valmennamme yli 2500 ammattilaista palvelujohtamisen ja projektijohtamisen edelläkävijöiksi. Olemme sertifioitu ja hyväksytty (ATO) koulutusorganisaatio. Asiakastyytyväisyytemme on korkea – lähes 100 % asiakkaistamme suosittelisi palveluitamme myös kollegalleen.