Artikkelit, IT-palvelujohtaminen, johtaminen

ITIL® 4 jatkokurssit – Ei kannata ohittaa suurinta osaa ITIL®in hyvistä käytännöistä

ITIL® 4 Foundation on hyvä sekä kurssina että kirjana, mutta se on vain ITILIn alkukappale. ITIL® 4 Foundationilla pääsee mukaan keskusteluihin ja ymmärtää muita sekä tulee ymmärretyksi arkipäiväisessä keskustelussa. ITIL® 4 Foundation on vallan mainio ja tärkeä kurssi kaikille, jotka palveluiden tuottamiseen osallistuvat tai palveluita kuluttavat. On ollut ilo katsoa kuinka laajasti organisaatiot ovat ottaneet sen mukaan omien työntekijöidensä perehdyttämiseen ja perusosaamiseen.

Vaikka ITIL® 4 Foundation pääsee mukaan keskusteluihin niin arkipäiväisessä palvelutuotannossa ja palvelujohtamisessa, niissä johtamisessa tarvitaan syvempää analyysiä eri asioista. Näitäkin ilmiselvää rutiinia haastavampia asioita on esiintynyt vuosien varrella ja organisaatiot ovat kehittäneet niihin sopivia ratkaisuita ja niiden pohjalta hyvää tietämystä. Tätä osaamista on dokumentoitu jaettavaan muotoon ITILin kyvykkyys(practice) -kuvauksissa ja muissa kirjoissa kuin Foundation.

Kyvykkyyskuvaukset (entiset prosessit) kuvaavat aikaisemman version 3 kirjojen sisällön hengessä mitä tietyn kyvykkyyden tekemisessä kannattaa miettiä ja muistaa. Vanhan version suurinta antia oli tutustua kirjoihin tarkemmin joko lukemalla tai jatkokurssille osallistumalla ja omaksua sieltä ideoita oman organisaation toiminnan organisointiin ja suunnitteluun. Nykyisessä versiossa sama informaatio on olemassa ja sitä kannattaa hyödyntää samalla tavalla samaan tarkoitukseen.

Vanhassa versiossa keskityttiin version hengen mukaisesti organisointumiseen ja palvelun tuottamiseen. Nämä ovat valideja asioita vielä tänäkin päivänä. se mitä vanhassa kirjoissa ei ollut oli kuvausta niistä ajattelun ja johtamisen työvälineistä, joita palvelun tuottamisessa ja sen olemassaolon tarkoituksessa eli arvon luomisessa tarvitaan. Uudessa ITILin versiossa 4 näitä ajatuksia on koostettu kirjoihin, joihin myös jatkokurssit perustuvat. ITIL 4:n jatkokursseilla käydään läpi kyseisten kirjojen johtamisen ja ajattelun työkalut ja ajatukset sekä poimitaan kyvykkyyskuvauksista parhaat tarkemmat vinkit kyseisen aihealueen organisoimiseksi ja johtamiseksi.

Käytännössä kaikilla jotka johtavat palveluita tai niitä tuottavia ihmisiä on tarpeita ymmärtää palvelujohtamisen parhaita käytäntöjä syvällisemmin ja laajemmin kuin mihin ITIL 4 Foundation -kurssi ehtii kahdessa päivässä johdattaa. Siten näen että on hyvä investointi sekä henkilön organisaation että hänen oman ammatillisen onnistumisen ja tehokkuuden kannalta perehtyä näihin hyväksi havaittuihin tämän vuosikymmenen ajatuksiin ja joko itse opiskelemalla tai valmennuksen muodossa. Valmennuksen hyviä puolia on opiskelun parempi tehokkuus sekä valmentajan tuoma asian sovitus oppilaan omaan kontekstiin. Tarvitsemme kaikki työkalupakkiin laajan joukon työkaluja, jotta niitä on olemassa kun niitä tarvitaan.

Tervetuloa tutustumaan ITILin hyväksi havaittuihin parhaisiin käytäntöihin laadukkaiden valmennuksemme muodossa. Voit tutustua tuuleviin valmennuksiin tästä.

Esittelin tätä ITIL 4:n aineistoa ja opiskelumahdollisuuksia tarkemmin webinaarissani. Katso jälkitallenne sinulle sopivana ajankohtana tästä.

Tervetuloa valmennuksiin!

Lari Peltoniemi
Valmentaja, Wakaru Oy

Kirjoittaja Lari Peltoniemi on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM-prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen.

Wakaru tarjoaa vuosien kokemuksella parhaita käytäntöjä ja teknologiapalveluita asiakkaidemme liiketoiminnan ja henkilöstön jatkuvan kehittämisen tueksi. Asiakasyrityksemme lukeutuvat Suomen top 100 suurimpiin yrityksiin. Vuosittain valmennamme yli 2500 ammattilaista palvelujohtamisen ja projektijohtamisen edelläkävijöiksi. Olemme sertifioitu ja hyväksytty (ATO) koulutusorganisaatio. Asiakastyytyväisyytemme on korkea – lähes 100 % asiakkaistamme suosittelisi palveluitamme myös kollegalleen.