IT-palvelujohtaminen, osaamisen kehittäminen, Referenssi

Asiakastarina: Palvelujohtamisen palaset paikalleen osana AMK-opintoja

ITIL palvelujohtaminen asiakastarina

Nykyään liiketoiminnan keskiössä on palvelu. Yritykset ovat yhä enemmän palveluyrityksiä, minkä vuoksi jokaisen on ymmärrettävä palvelutoiminnan perusteet. Liiketoiminta rakentuu niin sisäisille kuin ulkoisille palveluille, joiden myötä liiketoiminta pysyy käynnissä, kasvaa ja tuottaa arvoa yhdessä sidosryhmien kanssa.

Näistä lähtökohdista on rakentunut myös IT-palvelujohtamisen kokonaisuus, johon pääsivät tutustumaan Metropolia Ammattikorkeakoulun tuotantotalouden kolmannen vuoden opiskelijat itSMF Finland ry:n stipendin vauhdittamana jo neljäntenä peräkkäisenä vuotena. Palvelujohtamisen kokonaisuutta Metropolia ammattikorkeakoulussa opettava lehtori Nina Hellman on ollut tyytyväinen opiskelijoiden saamaan opetukseen ja arvoon, mitä Wakaru on pystynyt tuottamaan valmennuksillaan. Viimeisimmästä valmennuksesta hän antaa kiitosta erityisesti hyvästä ITIL-kurssista, hyvistä esimerkeistä ja käytännön otteesta sekä hyvästä energiasta ITILin opetuksessa!

”Oman osaamisen kehittäminen työelämässä on tärkeä keino, jopa ”ohjauspyörä” työelämämatkan suunnalle”, Hellman toteaa.

Kysyimme valmennuskokonaisuuden jälkeen Hellmanilta muutaman kysymyksen pidetystä kokonaisuudesta ja hänen näkemyksistään osaamisen kehittämisestä, IT-palvelujohtamisen taidoista sekä hänen saamastaan osallistujapalautteesta. Lue, mitä Nina vastasi aiheeseen liittyviin kysymyksiin.

Palvelujohtamisen eväät ITSM-projektiin ja työelämään

Wakarun toteuttamassa valmennuksessa lähdettiin liikkeelle käytännön palvelunhallinnasta ITIL 4:n viitoittamana. Opiskelijat tutustuivat käytännön esimerkkien kautta palvelunhallinnassa tarvittaviin kyvykkyyksiin, minkä jälkeen kirkastettiin ITIL 4:n pääsanoma palvelujärjestelmän tasolla.

Hellman kertoo, että valmennus on osa 20 opintopisteen kokonaisuuden johdanto-osuutta. Ensin opiskelijat tutustuvat IT-palvelujohtamisen käsitteistöön ja palvelujohtamisen menestystekijöihin, minkä jälkeen opiskelijat kehittävät konsultointitaitojaan ja toteuttavat laajan ITSM-projektin. ”Kokonaisuudesta opiskelijat saavat valmiudet soveltaa IT-palvelujohtamista ja ymmärrystä, miten IT-palvelujohtamista voidaan kehittää”, Hellman kiteyttää.

IT-palvelujohtamisen merkitys osana korkeakouluopintoja

Palvelukeskeisessä ja digitalisoituvassa liiketoiminnassa IT-palvelujohtamisen merkitys korostuu.  Kysyimmekin Hellmanilta, miksi siihen on hyvä syventyä opintojen aikana. Hän ennustaa, että suurin osa opiskelijoista tulee työelämässä olemaan jotenkin mukana kehittämässä IT-palveluita tai ostamassa niitä. ”Tämä koskee myös niitä, jotka eivät ole IT-alalla. Tulevaisuudessa moni ala ja yritys, joka nyt ei tuota IT-palveluita, tulee niitä jotenkin tuottamaan asiakkailleen, kun kaikkien yritysten toiminta digitalisoituu”, Hellman muistuttaa.

”Näistä syistä opiskelijoiden on erityisen tärkeätä ymmärtää, mitä erityispiirteitä IT-palveluissa on ja mitkä asiat ovat onnistuneen IT-palvelun takana. Tämä lisäksi IT-palvelujohtaminen antaa hyviä näkemyksiä myös muiden palveluiden kuin IT-palveluiden johtamiseen”, Hellman summaa.

Jatkuva oppiminen tulevaisuudessa

Tarve kehittää ja ylläpitää osaamistaan on tullut jäädäkseen ja tämän osalta halusimme kuulla Hellmanin ajatuksia, millaisessa roolissa hän näkee osaamisen kehittämisen tulevaisuudessa.

”Ensimmäinen tutkinto on vähän kuin ajokortti, jolla pääsee uramatkalle, ja joka määrittää mihin suuntaa lähtee alussa. Minne työelämä ja elämä yleensä kaiken kaikkeaan tutkinnon jälkeen vie, riippuu sitten omasta persoonasta ja halusta, sattumista ja siitä, mitä osaamista ja mitä kokemuksia kerää matkan varrelta. Oman osaamisen kehittäminen työelämässä on tärkeä keino, jopa ”ohjauspyörä” työelämämatkan suunnalle”, Hellman toteaa.

Hellmanin mukaan palvelujohtaminen on hyödyllinen kartta, joka auttaa suunnistamaan digitaalisten palveluiden tiellä työelämässä tulevaisuudessa.

Innostus IT-palvelujohtamiseen lähti AMK-opinnoista

Valmentajana Metropolian valmennuksessa toimi tänä keväänä Wakarulta Senior Consultant Anjuska Kyllönen, joka on itsekin valmistunut tuotantotalouden koulutusohjelmasta, minkä myötä hän pystyi myös samaistumaan osallistujien tilanteeseen. Anjuska sai ensimmäisen kosketuksen ITILiin Metropolian opintojensa aikana. Hän kertoo, että kyseisen opintokokonaisuuden ansiosta kaikki aiemmilla kursseilla opittu loksahti paikalleen. Opintokokonaisuuteen kuuluvan projektin Anjuska toteutti itSMF Finland ry:n toimeksiantona.

Polku on tuonut hänet aina alan valmentajaksi asti Wakarulle, jonka työntekijänä hän on päässyt tutustumaan myös VeriSM:ään, SIAMiin ja Scrumiin. Anjuska valmentaa Wakarulla useita sertifiointiin tähtääviä valmennuksia ja toimii myös itSMF Finlandin varapuheenjohtajana. Opintojen ja käytännön työn myötä hän on saanut erinomaisen käsityksen siitä, miten asiat toimivat erilaisissa ja kokoisissa organisaatioissa sekä mitkä asiat ovat arvon luomisen keskiössä.

Lue lisää Anjuskan kasvusta palvelujohtamisen valmentajaksi!

Tutustu viitekehyksiin ja Wakarun valmennuksiin

Metropolia on osaamisen rohkea uudistaja ja kestävän tulevaisuuden rakentaja.
Metropolia on pääkaupunkiseudulla toimiva kansainvälinen ja monialainen ammattikorkeakoulu. Koulutamme kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan asiantuntijoita ja kehittäjiä. Muodostamme 16 200 opiskelijan ja lähes 1 000 asiantuntijan yhteisön, jossa erilaiset ihmiset ja maailmat kohtaavat.

Wakaru tarjoaa vuosien kokemuksella parhaita käytäntöjä ja teknologiapalveluita asiakkaidemme liiketoiminnan ja henkilöstön jatkuvan kehittämisen tueksi. Asiakasyrityksemme lukeutuvat Suomen top 100 suurimpiin yrityksiin. Vuosittain valmennamme yli 2500 ammattilaista palvelujohtamisen ja projektijohtamisen edelläkävijöiksi. Olemme sertifioitu ja hyväksytty (ATO) koulutusorganisaatio.  Asiakastyytyväisyytemme on korkea – lähes 100 % asiakkaistamme suosittelisi palveluitamme myös kollegalleen.

Laura Hassel

Kirjoittaja Laura Hassel vastaa Wakarun markkinoinnista. Lisäksi hän vastaa Wakaru asiakaspalveluverkosto Waven markkinoinnista sekä Waven jäsen- ja tapahtumatoiminnasta. Laura on työurallaan sukeltanut asiakaspalvelun ja -kokemuksen maailmaan suurella intohimolla. Saatatte bongata hänet webinaarihostina tai tapahtuman puheenjohtajana. Arjessa hän uppoutuu myös palvelumuotoilun maailmaan ja pyrkii tuomaan parhaita käytäntöjä myös Wakarun ja Waven mukaan.

Laura @LinkedIn
Wakaru @LinkedIn
Wave @Linkedin