Projekti- ja portfoliojohtaminen

Vastuullisuudesta tulee projektitoiminnan välttämättömyys

Sustainable Project Management (SPM) on projektin toteutuksen ja tukiprosessien suunnittelua, seurantaa ja valvontaa, jossa otetaan huomioon projektin resurssien, prosessien, tuotosten ja vaikutusten elinkaaren ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset näkökohdat.

Kaikissa organisaatiossa on aina enemmän ideoita ja kehitystarpeita kuin resursseja niiden toteutukseen. Kaikkea ei voi tehdä, ainakaan heti, vaan tarvitaan valintaa. Projektiprosessin alussa ideoista ja ehdotuksista valitaan parhaat aihiot tarpeen ja ennen kaikkea hyötyjen näkökulmasta. Mitä hyötyjä idea tai kehitysehdotus voisi tuottaa asiakkaille, loppukäyttäjille, sidosryhmille ja toki organisaatiolle itselleen? Hyödyllisimmät ideat pääsevät valmistelun kautta suunnitteluun ja siitä toteutukseen. Projekteilla saadaan tuotoksia, joiden kautta hyödyt realisoituvat.

Pelkästään hyötyjen määrittely ja niihin liittyvien tuotosten suunnittelu ei kuitenkaan riitä. Projektin eri vaiheissa on otettava huomioon vastuullisuuden kaikki osa-alueet: taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristö. Erityisesti projektien valinnassa ja suunnittelussa huomioidaan sen aikaansaama vastuullisuus, joka voi olla sitä paitsi tuloksen tai tuotosten näkökulmasta, myös itse projektiprosessin, toimituksen tai hallintaprosessin näkökulmasta. Pääpainon pitää olla etukäteissuunnittelussa ja pitkän aikavälin vaikutusten huomioon ottamisessa.

Mitä hyötyä organisaatiolle on vastuullisesta projektitoiminnasta?

Organisaatiolle itselleen tulevia vastuullisen projektitoiminnan hyötyjä voidaan ajatella sekä taloudellisten hyötyjen että aineettomien hyötyjen näkökulmista. Parhaimmillaan vastuullisuus on organisaation strategian ytimessä ja kilpailuetu.

Taloudellisina hyötyinä voi mainita esimerkiksi paremmat ja kestävämmät tuotteet, pienemmät tuotantokustannukset eli kasvanut arvontuotto, kasvaneet myyntitulot, pienentyneet taloudelliset riskit ja pääsy vastuullisten yritysten pääomamarkkinoille.

Aineettomia hyötyjä ovat esimerkiksi vastuullisten tuotteiden kehitystyön aikaansaama kilpailuetu, sidosryhmien vastuullisuusodotusten täyttäminen, kyky sitouttaa parhaat työntekijät, yrityksen maine ja julkisuuskuva sekä luottamuksen rakentuminen yrityksen ja sidosryhmien välille.

Pohdimme aihetta lisää eri näkökulmista Projektipäivillä 2022 Wakarun ständillä sekä seminaarissa 4: Vastuullinen projektitoiminta kasvun vauhdittajana. Lue tarkemmin, mitä tapahtuman osallistujat nostivat esille Wakarun ständillä vastuullisuuden teemasta. Vastuullisuus-teema tähdittää tämän vuoden Projektipäiviä. Wakaru on tapahtumassa kumppanina.

Voimmeko olla avuksi?

Mika Purola
Executive Consultant
Wakaru

Mika Purola Wakaru

Kirjoittaja Mika Purola on sertifioitu Scrum Master ja PRINCE2 Agile Practitioner. Hänellä liki 10 vuoden kokemus yrityskohtaisista valmennuksista sekä liikkeenjohdon konsultoinnista. Ennen Wakarua hän on toiminut mm. Nokia Oyj:ssä eri tehtävissä ja projektijohtamisen kouluttajana ja konsulttina sekä digitaalisen fasilitoinnin asiantuntijana. Lisäksi Mika on valittu Vuoden Peili-valmentajaksi 2020.

Wakaru tarjoaa vuosien kokemuksella parhaita käytäntöjä ja teknologiapalveluita asiakkaidemme liiketoiminnan ja henkilöstön jatkuvan kehittämisen tueksi. Asiakasyrityksemme lukeutuvat Suomen top 100 suurimpiin yrityksiin. Vuosittain valmennamme yli 2500 ammattilaista palvelujohtamisen ja projektijohtamisen edelläkävijöiksi. Olemme sertifioitu ja hyväksytty koulutusorganisaatio (ATO).  Asiakastyytyväisyytemme on korkea – lähes 100 % asiakkaistamme suosittelisi palveluitamme myös kollegalleen.

Wakaru @LinkedIn