IT-palvelujohtaminen, Projekti- ja portfoliojohtaminen, Referenssi

Asiakastarina: Innofactor panostaa projekti- ja palvelupäälliköiden osaamiseen

Innofactor asiakastarina Wakaru

Innofactor on vuonna 2000 perustettu Pohjoismaissa toimiva organisaatio, joka edistää ratkaisuillaan yli 1000 asiakkaansa kasvua ja kehitystä sekä helpottaa miljoonien ihmisten arkea. Toiminnan keskiössä on erityisesti liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut ja pilvipalvelut. Yrityksellä on yli 500 innostunutta ja motivoitunutta työntekijää, joiden huippuasiantuntijuuteen panostetaan aktiivisesti. Wakaru on päässyt kulkemaan projekti- ja palvelupäälliköiden huippuasiantuntijuuden lujittamisessa Innofactorin rinnalla ja toimii yrityksen osaamisen kehittämisen kumppanina.

Innofactorin tahtotilana on saada enemmän nuoria osaajia osaksi menestystarinaa muun muassa DigiStar-ohjelmalla, joka tarjoaa kasvupolun IT-alan ammattilaiseksi. Yrityksellä on myös laajemminkin huomioituna yhteiskunnallista näkökulmaa. Organisaatio osallistuu Hyvä yritys -kampanjaan, johon osallistuvat organisaatiot takaavat suomalaisille hyvän huomisen työllistäessään väestöä sekä maksaessaan palkkaa ja veroja, minkä varaan hyvinvointi rakentuu.

Innofactor ja Wakaru ovat useamman vuoden ajan tehneet tiivistä yhteistyötä erityisesti sertifiointiin tähtäävien ITIL® 4, PRINCE2® sekä PRINCE2 Agile® -valmennusten osalta. Vuosittain useampi kymmenen osaajaa todentaa osaamisensa sertifikaatilla. Wakarulla projektijohtamisen päävalmentajana sekä konsultoinnin liiketoimintajohtajana toimiva Aaro Ollikainen on saanut valmentaa useita innofactorilaisia vuosien varrella.

”Innofactorin kanssa on ollut ilo tehdä yhteistyötä. Valmennukset ovat selvästi tulleet oikeaan tarpeeseen ja yrityksen osaajat ovat hyvin kehittymismyönteisiä”, Ollikainen tiivistää kokemuksiaan yhteistyöstä.

Wakarun ja Oppian valmennusliiketoiminnan johtaja Johanna Rakemaa puolestaan kuvailee pitkäkestoista asiakassuhdetta osoituksena luottamuksesta ja sujuvasta yhteistyöstä. Lisäksi hän tähdentää, että osaamisen kehittämisessä syvä yhteistyö on erityisen palkitsevaa, sillä se edesauttaa valmentajia kohdentamaan sisältöä juuri organisaation liiketoiminnan tarpeisiin nähden ja näin saadaan muodostettua parempaa arvoa.

Kysyimme Quality Director Satu Ryökkyseltä, mitkä tekijät ovat ohjanneet Innofactoria kehittämään projekti- ja palvelujohtamisen osaamista ja miten yrityksessä päädyttiin alun perin yhteistyöhön Wakarun kanssa. Lue haastattelu ja Innofactorin kokemuksia vuosia kestäneestä yhteistyöstä.

Miksi olette lähteneet kehittämään osaamista projekti- ja palvelujohtamisessa organisaatiossanne?  

Haluamme jatkuvasti panostaa projekti- ja palvelupäälliköiden kehittymiseen, jotta voimme auttaa asiakkaitamme onnistumaan heidän liiketoimintansa digitalisoinnissa ja pilviteknologioiden hyödyntämisessä. Projekti- ja palvelupäälliköt ovat keskeisessä roolissa tässä, sillä heidän tärkeimpänä tehtävänään on auttaa kehitystiimiä ja asiakkaitamme toimimaan valitun toimitusmallin käytäntöjen mukaisesti.

Miten päädyitte Wakaruun?

Projektitoimitusprosessimme perustuu PRINCE2-projektinhallintametodologiaan, joka on muunnettu Innofactor-projektiympäristöön sopivaksi. PRINCE2 käyttöä tukevat projektitoimitusmallimme Scrum, Innofactor SureStep, vesiputousmalli, Innofactorin Light -toimitusmalli tai asiakkaamme valitsema muu projektitoimitusmalli. PRINCE2 Foundation -sertifiointi antaa projektipäälliköillemme vahvan ymmärryksen käyttämästämme projektihallintametodologiasta. Järjestämme vuosittain projektipäälliköillemme PRINCE2 Foundation -koulutuksen, joka tähtään sertifiointiin. Valitsimme kumppaniksemme Wakarun, koska he pystyivät tarjoamaan meille räätälöidyn sertifiointiin tähtäävän PRINCE2 Foundation -koulutuksen.

Olemme tehneet yhteistyötä Wakarun kanssa useita vuosia ja käyttäneet pääasiassa samoja hyväksi havaittuja kouluttajia, mistä johtuen kouluttajat ovat pystyneet paremmin huomioimaan tarpeemme ja koulutusten järjestämisestä on tullut joustavaa ja mutkatonta. Koulutuksia ja niihin liittyviä järjestelyjä olemme parantaneet yhteistyössä koulutuksista kootun palautteen pohjalta.

Mitä hyötyjä osaamisen kehittäminen on tuonut taloon?

Valmennukset ovat tukeneet osallistujia hyödyntämään täysipainoisemmin Innofactorin hallintajärjestelmässä kuvattuja prosesseja, jotka pohjautuvat PRINCE2 tai ITILiin, että käyttämään yhteistä PRINCE2- ja ITIL-termistöä. Valmennukset ovat myös auttaneet meitä parantamaan yhteistyötä asiakkaidemme, että tilaisuuksiin osallistuneiden välillä.

Minkälaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on tästä eteenpäin?

Tavoitteenamme on, että kaikilla Innofactorin projektipäälliköillä on PRINCE2 Foundation -sertifiointi tai jokin muu projektityöskentelyä tukeva sertifiointi esimerkiksi Scrum Master -sertifiointi. Face-to-Face-projektipäällikköpäivillä haluamme tukea projektipäälliköiden keskinäistä verkostoitumista sekä tiedonjakoa osaamisen kehittämisen lisäksi. Vuonna 2023 harkitsemme 270-arviointi- ja palautekyselyn tekemistä projekti- ja palvelupäällikköroolissa toimiville, koska projekti- ja palvelupäälliköiden on tärkeä tietää omat vahvuutensa ja kehitysalueita kasvaakseen edelleen paremmiksi projekti- ja palvelupäälliköiksi.

“Olin valmentamassa viestintä- ja vuorovaikutustaitoja Innofactorin pohjoismaisessa projektipäällikkötapaamisessa syksyllä 2022. Porukasta huokui into tehdä yhdessä ja eri maiden projektipäälliköiden tapaaminen oli selvästi kiinnostavaa.”, kertoo Aaro Ollikainen.

Yksi tie Innofactorin projekti- ja palvelupäällikkö rooliin on Innofactor DigiStar-ohjelmamme, jonka kautta tarjoamme ainutlaatuisen mahdollisuuden oppia uusimpien Microsoft-teknologioiden ja pilvipohjaisten ratkaisujen salaisuuksista energisessä työympäristössä kunnianhimoiselle korkeakoulu- tai ammattikorkeakouluopiskelijalle, joka on opintojensa loppuvaiheessa tai vasta valmistunut.


Innofactor Oyj

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia.

#ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles

www.innofactor.fi | LinkedIn

Wakaru tarjoaa vuosien kokemuksella parhaita käytäntöjä ja teknologiapalveluita asiakkaidemme liiketoiminnan ja henkilöstön jatkuvan kehittämisen tueksi. Asiakasyrityksemme lukeutuvat Suomen top 100 suurimpiin yrityksiin. Vuosittain valmennamme yli 2500 ammattilaista palvelujohtamisen ja projektijohtamisen edelläkävijöiksi. Olemme sertifioitu ja hyväksytty koulutusorganisaatio (ATO). Asiakastyytyväisyytemme on korkea – lähes 100 % asiakkaistamme suosittelisi palveluitamme myös kollegalleen.

Wakaru @LinkedIn

Laura Hassel

Kirjoittaja Laura Hassel toimii Head of Marketing -roolissa Wakarulla. Valmennusten lisäksi hänen vastuualueeseen kuuluvat Oppia.fi -verkkokaupan sekä Wakaru asiakaspalveluverkosto Waven markkinointi. Laura on työurallaan sukeltanut service desk- ja asiakaspalveluiden maailmaan suurella intohimolla. Saatatte bongata hänet webinaarihostina tai tapahtuman puheenjohtajana. Arjessa hän uppoutuu myös palvelumuotoilun maailmaan ja pyrkii tuomaan parhaita käytäntöjä myös Wakarun toimintaan mukaan. Aiemmin hän vastasi myös Wakarun ja Oppia.fi -koulutuskumppaneiden valmennusten laadukkaasta järjestämisestä.

Laura @LinkedIn
Oppia.fi @LinkedIn
Wave @Linkedin