Referenssi

Palvelujohtamisen kyvykkyyden kehittäminen kuuluu 2M-IT:n strategiaan

2M-IT on 16 hyvinvointialueen omistama sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-yhtiö, joka tarjoaa skaalautuvia palveluita sekä turvaa toimintaympäristön ja palvelutuotannon. Yritys ratkaisee palveluillaan sote-alan haasteita ICT:n keinoin ja toimii asiakkaidensa strategisena kumppanina. 2M-IT rakentaa hyvinvoinnin takaavia ratkaisuja sekä mahdollistaa toimialan kehityksen yli 830 asiantuntijan voimin. Vuosittain asiantuntijat tukevat 100 000 sote-ammattilaista ja hoitavat 400 000 palvelupyyntöä. Wakaru on saanut paikan yhtenä 2M-IT:n osaamisen kehittämisen kumppanina ja tukenut asiantuntijoiden osaamista useamman vuoden ajan.

Yhteisessä matkassa pääpaino on palvelujohtamisessa monitoimittajaympäristön osaamisen kehittämisessä ja sen syventämisessä. Valmennusten lisäksi osaamisen kehittämisen menetelmistä 2M-IT on valinnut mukaan myös pelisimulaatiot, joilla päästään simuloimaan palvelujohtamisen ja palvelunhallinnan tilanteita ja kokeilemaan konkreettisesti toimintaa tilanteissa.

2M-IT satsaa vahvasti kilpailukyvyn ylläpitämiseen, mikä näkyy panostamisessa osaamisen kehittämiseen, hyvinvointialuemuutoksen tueksi tehdyissä uusien osaajien rekrytoinneissa sekä henkilöstön äänen kuulumisena johtoryhmässä.

Kysyimme organisaation edustajilta tarkemmin, mitkä seikat ovat ohjanneet osaamisen kehittämisessä ja miksi he päätyivät valitsemaan Wakarun kumppanikseen. Lue haastattelu ja kokemuksia pitkäaikaisesta yhteistyöstä.

Miksi lähditte kehittämään palvelujohtamisen osaamista organisaatiossanne ja mitä aihealueita tähän valikoitui? 

Palvelunjohtamisen taidot ovat edellytys, jotta organisaatiomme pystyy vastaamaan nopeasti muuttuvien IT-ympäristöjen tarpeisiin sekä tekemään työn laadukkaasti ja kustannustehokkaasti resurssit optimoiden. Taitoja edellytetään lukuisten monimutkaisten ympäristöjen vakaan ja laadukkaan toiminnan takaamiseksi. Lisäksi ne kuuluvat 2M-IT:n strategiaan.

Organisaatiomme on ISO-20000, ISO9001 ja ISO27001 sertifioitu. Pohja standardin vaatimusten toteutumiselle luodaan palvelujohtamisen osaamisella, jonka pitää kattaa koko organisaatio. Kannustamme koko organisaatiota koulutuksiin.

Miten päädyitte Wakaruun?

Päädyimme Wakaruun kilpailutuksen perusteella. Yrityksellä on osaavia kouluttajia, joiden palveluita olemme käyttäneet jo pitkään. Olemme olleet tyytyväisiä palveluihin sekä hinta-laatu-suhteeseen.

Millaiset kokemukset teille on jäänyt valmennuksista ja pelisimulaatioista?

Valmennus oli antoisa ja avasi parhaita käytäntöjä oman toiminnan ja osaamisen tueksi. Esimerkit olivat omaan työhön ja toimialaan liittyviä, ja valmennuksen tarjoamaa tietoa on helppo soveltaa omassa työssä. Kokonaisuus oli vuorovaikutteinen; keskustelulle ja kyseenalaistuksille annettiin tilaa. Päivät olivat tiiviit mutta antoisat.

Pelisimulaatio oli huikea kokemus. Kokonaisuus oli monipuolinen ja rakentui mielenkiintoisen Apollo 13 -teeman ympärille.

Sekä valmennus että pelisimulaatio avasivat ja havainnollisti asioita hyvin. Kokemukset ovat olleet hyvin positiivisia.

Mitä hyötyä osaamisen kehittäminen on tuonut organisaatioon?

Johdon näkökulmasta osaamisen kehittäminen tuo lisäarvoa yhtiölle. Yksittäistä muutosta tai mittaustuloksen positiivista kehitystä on aina vaikea määrittää jonkin tietyn asian pohjalta toteutuneeksi, sillä esimerkiksi työntekijäkokemus ja työnantajamielikuva muodostuvat useista asioista ja laajasta kokonaisuudesta. Palvelujohtamisen osaaminen ja sen kehittäminen edelleen tukee ja mahdollistaa positiivisen kehityksen jatkumisen.

Palvelupäällikön näkökulmasta osaamisen kehittäminen on tuonut organisaatioon ymmärrystä, teoriaa ja pohjaa SIAM:lle. On kyse suuresta kokonaisuudesta, joka vaatii käyttöönottoprojektin sekä useita asiantuntijoita pystyttämään palvelua asiakkaalle.

Prosessivastaavana on hyvä tuntea viitekehykset jollakin tasolla ja osata soveltaa niitä omaan organisaatioon. Ylipäätänsä kaikessa kehittämisessä on hyvä lähteä liikkeelle siitä, että tutustutaan jo löytyviin viitekehyksiin ja yleisesti hyväksi todettuihin malleihin. Organisaatiossamme prosessivastaavilla on ollut mahdollisuus kouluttautua.

Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia teillä on tästä eteenpäin?

Organisaation kypsyystason noustessa myös palvelujohtaminen ja prosessit kehittyvät koko ajan eteenpäin. Se ei tule itsestään, vaan vaatii jatkuvaa opettelua ja koulutusta, jotta pysymme ajan hermolla.palvelunhallinnanjohtamisjärjestelmän hyvään perehdytykseen organisaatioon tuleville uusille työntekijöillemme. Onneksi nykyään monella on hyvät pohjat tähän ja siitä myös osaltaan voimme kiittää Wakarua, joka on pitkään kouluttanut palvelunhallinnanjohtamista Suomessa.

Haastatteluun osallistuivat 2M-IT:ltä prosessivastaava, kehityspäällikkö Ari-Pekka Ketola, palvelupäälliköt Minna Kitinoja ja Antti Karhu sekä henkilöstöjohtaja Sari Rasi.


2M-IT on hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknisiä palveluja tuottava julkisomisteinen yhtiö. Me teemme töitä sen eteen, että meistä kaikista pidetään hyvää huolta nyt – ja tulevaisuudessa.

Tarjoamme tuki-, ylläpito- ja kehityspalveluja perusterveydenhuollon sekä erikoissairaanhoidon potilastietojärjestelmiin ja sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin yhdessä yli 600 toimittajan kanssa.

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa ja tule keskustelemaan sosiaali- ja terveydenhuollon ICT:stä!

#2mitoy #yhdessäenemmän #sote #ict

2m-it.fi | LinkedIn

Wakaru on osaamistalo, jonka ammattilaiset auttavat vahvalla kokemuksellaan asiakkaitaan onnistumaan. Tarjoamme vuosien kokemuksella parhaita käytäntöjä asiakkaiden liiketoiminnan ja henkilöstön jatkuvan kehittämisen tueksi. Asiakasyrityksemme lukeutuvat Suomen top 100 suurimpiin yrityksiin. Vuosittain valmennamme lähes 3 000 ammattilaista palvelujohtamisen ja projektijohtamisen edelläkävijöiksi ja järjestämiimme tapahtumiin osallistuu 4 500 ammattilaista. Asiakastyytyväisyytemme on korkea – lähes 100 % asiakkaistamme suosittelisi palveluitamme myös kollegalleen. Olemme sertifioitu ja hyväksytty koulutusorganisaatio (ATO, Authorized Training Organisation).

Wakaru | @LinkedIn

Jutun kirjoittaja & haastattelija Laura Hassel, Wakaru, yhteistyössä Johanna Uotinen, 2M-IT Oy.