Referenssi

Eltel Networks valmensi projektiosaajiaan yhdessä Wakarun kanssa

Eltel Networks ja Wakaru järjestivät vuonna 2022 mittavan valmennuskokonaisuuden projektiosaajille. Tavoitteena oli kehittää käytännönläheisesti projektisuunnittelun ja -ohjauksen tekniikoita. Valmennuksiin osallistui kymmenessä ryhmässä yli 130 henkeä ja se sidottiiin Eltelin Project Excellence -malliin, sekä osallistujien omiin case-projekteihin. Wakaru toimii Eltelin osaamisen kehittämisen kumppanina ja pääsi vahvistamaan sen henkilöstön projektiosaamista.

Eltel on suomalaisen infrarakentamisen suuri toimija. Moni onkin nähnyt liikenteessä yhtiön asentajien ja kunnossapitäjien pakettiautoja, mutta harva tietää, että organisaation liikevaihdon olevan vuositasolla 300–400 miljoona euroa, ja konsernitasolla kaikkien maayhtiöiden tasolla puhutaan miljardin euron liikevaihdosta.

Yritys työllistää 5000 henkeä, joista noin 1500 Suomessa. Eltel on kriittisten sähkö- ja tietoliikenneverkkojen palveluntuottaja, joka suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää kestävämpiä ja toimivampia verkkoyhteyksiä. Eltelin palvelut mahdollistavat uusiutuvan energian ja nopeiden tietoliikenneverkkojen kasvun.

Projektiosaaminen on Eltelille liiketoimintakriittinen menestystekijä, minkä vuoksi projektiosaamisen vahvistamisella on suoria vaikutuksia markkinoilla pärjäämiseen. Lisäksi osaamisen kehittämisellä on vaikutusta työssä viihtymiseen ja siinä onnistumiseen sekä työntekijäpitoon.

Projektissa päävalmentajana toiminut Wakarun Aaro Ollikainen kertoo valmennusohjelmassa olleen monia innostavia piirteitä. ”Osallistujat olivat eri puolelta Suomea ja erilaisista työrooleista. Varsinaisten projektipäälliköiden lisäksi osallistujissa oli esimerkiksi työmaapäälliköitä, tiiminvetäjiä ja erilaisia teknisiä konsultteja.”

Titteliä tärkeämpää on usein kuitenkin projekti, jossa henkilö toimii. Suurimmat caseina käsitellyt projektit olivat budjetiltaan kymmeniä miljoonia euroja. Toisessa ääripäässä oli pienehköjä, muutaman kymppitonnin projekteja, joissa on toki omat haasteensa, jotta niistä saadaan kannattavia.

Kysyimme COO-roolissa toimivalta Teemu Niemeltä, mikä ohjasi Elteliä kehittämään projektiosaamista ja miten yrityksessä päädyttiin alun perin yhteistyöhön Wakarun kanssa. Lue haastattelusta Eltelin kokemuksia laajasta projektiosaamisen kehittämisvalmennuksesta sekä siitä, mitä valmennukset pitivät sisällään.

Miksi lähditte kehittämään osaamista organisaatiossanne?

Halusimme varmistaa suuren tekijäjoukon yhteisen kielen sekä perusosaamisen täyttymisen, osana systemaattista koulutussuunnitelmaa.

Miten valitsitte Wakarun?

Wakaru kuunteli tarvettamme ja pystyi tarjoamaan tähän vastaavaa sisältöä tällä kertaa tarkimmin, meidän asiakkaana painottamia seikkoja huomioiden.

Mitä hyötyä osaamisen kehittäminen on tuonut?

Itse substanssivalmennuksen lisäksi hyötynä nähdään eri organisaatioissa toimivien asiantuntijoiden verkostoituminen keskenään ja toistensa kokemuksista oppiminen. Kausaliteetin todentaminen on monisyistä, mutta näen, että sisältöosaamisen noston ja toiminnallisen tehokkuuden lisäksi kouluttamisella on nähtävissä positiivista vaikutusta henkilöstötyytyväisyyteen.

Monialayrityksen rikkaus ja verkostoituminen osana projektivalmennusta

”Tästä työstä tykkää ja tässä menestyy, kun innostuu luonnostaan asiakkaiden liiketoiminnan opiskelusta”, Aaro Ollikainen toteaa. Projektivalmennuksessa ryhmäharjoitusten pohjana toimineet case-projektit koskivat energiantuotantoa ja -siirtoa, valokuituverkkojen asentamista, tieliikenteen valaistusta ja esimerkiksi sähköautojen latauspisteiden rakentamista. Vaikka näiden projektien johtaminen on aivan ylätasolla samanlaista, hieman enemmän yksityiskohtiin mennessä löytyy suuria eroja.”

Valmennuspalautteissa kiiteltiin perehtymistä Eltelin toimintaan ja ryhmäharjoituksia, joita olisi osallistujien mukaan voinut olla enemmänkin. Myös mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja käytäntöjä eri yksiköiden välillä oli selvästi osallistujien arvostama asia.

Kolmepäiväisessä valmennuksessa käsiteltiin projektijohtamisen ”ydintä” eli suunnittelun ja ohjauksen tekniikoita. Kolmas päivä oli varattu ihmisten ja tiimin johtamiseen projekteissa. Ihmisten ja tiimin johtaminen projekteissa on edelleen saanut liian vähän huomiota projektiosaajien valmennuksissa. Eltelillä haluttiin panostaa ihmisten ja tiimien onnistumiseen.

Jos paljon myönteistä niin jotain parannettavaakin

Valmennuksista saadut palautteet olivat voittopuolisesti positiivisia. Yksi keskustelua herättänyt asia oli valmennuksen toteuttaminen etävalmennuksena Teamsin yli koronan vuoksi. Se toi kokonaisuuden järjestämiseen omat käänteensä. Nähtävissä oli myös asiakkaan ”positiivinen ongelma” eli projektipäälliköillä selvästi töitä riitti ja tahti oli kova. Valmennukset päästiin kuitenkin viemään menestyksekkäästi maaliin.

Lopuksi kysyimme, millainen kokemus valmennuskokonaisuuden järjestäminen on ollut yhteistyössä Wakarun kanssa. ”Toteutukset saivat osallistujilta hyvää palautetta, joka on yksi erinomainen mittari”, summaa Niemi.


Eltel on kriittisten sähkö- ja tietoliikenneverkkojen palveluntuottaja. Tarjoamamme palvelut mahdollistavat uusiutuvan energian ja nopeiden tietoliikenneverkkojen kasvun. Suunnittelemme, rakennamme ja ylläpidämme kestävämpiä ja toimivampia verkkoyhteyksiä nykyisiä ja tulevia sukupolvia varten.

Eltel | LinkedIn

Wakaru on osaamistalo, jonka ammattilaiset auttavat vahvalla kokemuksellaan asiakkaitaan onnistumaan. Tarjoamme vuosien kokemuksella parhaita käytäntöjä asiakkaiden liiketoiminnan ja henkilöstön jatkuvan kehittämisen tueksi. Asiakasyrityksemme lukeutuvat Suomen top 100 suurimpiin yrityksiin. Vuosittain valmennamme lähes 3 000 ammattilaista palvelujohtamisen ja projektijohtamisen edelläkävijöiksi ja järjestämiimme tapahtumiin osallistuu 4 500 ammattilaista. Asiakastyytyväisyytemme on korkea – lähes 100 % asiakkaistamme suosittelisi palveluitamme myös kollegalleen. Olemme sertifioitu ja hyväksytty koulutusorganisaatio (ATO, Authorized Training Organisation).

Wakaru | @LinkedIn