Valvontaa laatikon sisä- ja ulkopuolelta – Case Posti Oy

Posti Oy saa päivittäin yritysasiakkailtaan kymmeniä tuhansia tilauspyyntöjä, jotka kulkevat sähköisinä sanomina Postin integraation kautta kuljetustehtävinä kuljettajille ja lopulta laskutukseen. Järjestelmä on ollut olemassa jo toista vuotta, mutta sanoman läpimenoon kuluvaa aikaa ei ole aiemmin pystytty kovin tarkasti mittaamaan eikä komponenteissa tapahtuvia virheitä paikantamaan riittävän tehokkaasti.

”Postilta esitettiin toive sanomajärjestelmän päälle rakennettavasta valvonnasta, jolla haettiin ratkaisua kolmeen pääasiaan”, kertoo Ville Hirvimies, konsultti Wakarun teknologiapalveluista.

”Ensinnäkin haluttiin varmistaa sanoman kulkevan oikeisiin paikkoihin oikeassa muodossa. Toiseksi haluttiin selvittää, kauanko sanoman läpimeno vie eri vuorokauden aikoina ja sesonkiaikaan. Kolmanneksi Postille haluttiin kokonaisnäkymä, jonka avulla komponenteissa tapahtuvat häiriöt saataisiin osoitettua heti oikealle taholle korjattaviksi ja palvelu palautettua normaaliin tilaan mahdollisimman pian”, Hirvimies selventää.

Kriittisiä ja kalliita minuutteja

Postille luotu valvontajärjestelmä kattaa suurten yritysten päivittäiset rahtikuljetukset sekä kuljetustuotannon jakamat pakettitoimitukset. Jaettavia ja noudettavia lähetyksiä on kymmeniä tuhansia vuorokaudessa. Kuluttajapuoli kirjelähetyksineen kuuluvat puolestaan eri järjestelmään.

Postin prosessien sujuvuuden kannalta IT-järjestelmien toimivuus on ensiarvoisen tärkeää: jos vasteaika venyy eikä kuljettaja saa ajoissa tietoa noutopaikasta ja -ajasta, jäävät lähetykset noutamatta. Yksistään menetetty työaika tulee todella kalliiksi, jos esimerkiksi viivakoodinlukujärjestelmät lakkaavat toimimasta.

”Tarve valvontajärjestelmälle Postin integraation ja sitä kautta asiakkaiden kokeman laadun varmistamiseksi oli ilmeinen. Posti valitsi kumppanikseen Wakarun teknologiapalvelun, jonka kanssa sillä oli jo ennestään hyvä ja pitkä kokemus erilaisten IT-järjestelmien valvonnasta” kertoo Mikko Särkkä, joka työskentelee Postin kuljetustuotannon järjestelmistä vastaavana johtajana.

Sama sabluuna toimisi kaikilla suuryrityksillä

Wakarun teknologiapalvelut tuottavat asiakkailleen loppukäyttäjämittauksia ja valvontaa erilaisilla olemassa olevilla työkaluilla, kuten Wakaru BSM –järjestelmällä. Postin tapauksessa ei kuitenkaan käytetty pelkästään Wakarun yleisiä teknologioita, sillä tarve oli astetta monimutkaisemmalle valvontajärjestelmälle.

Siinä missä integraatioalustakin oli rakennettu käsin, oli myös valvonta tehtävä osittain käsityönä. Tieto oli ensin kerättävä eri tietolähteistä sekä henkilöiltä, jotka tuntevat komponentit läpikotaisin. Asiakkaalle, tässä tapauksessa Postille, tärkeintä oli saada eri lähteistä kerätty tieto selkeästi esitettynä ja helposti seurattavassa muodossa.

”Perusperiaate sanomaliikenteessä on sama riippumatta siitä, tilataanko nouto paketille, viiniä Italiasta tai grillimakkaraa Pietarsaaresta. Postille rakennetun valvontajärjestelmän sabluuna toimii kaikille yrityksille, joilla on paljon sanomaliikennettä”, Hirvimies kertoo.

”Järjestelmät tietysti poikkeavat toisistaan, mutta yritysten tarpeet valvonnan suhteen ovat samanlaiset. Tarpeet tosin nousevat esiin yleensä vasta, kun ongelmia alkaa syntyä. Kun maturiteettitasolla sitten edetään vähän pidemmälle, yrityksissä ymmärretään, miten hurjasti valvonta säästää työaikaa. Häiriöt saadaan nopeasti paikannettua sekä osoitettua oikealle taholle korjattaviksi. Toisaalta omaa prosessia voidaan myös valvonnan avulla kehittää ja todentaa myös palvelutason parantuminen.”

Valvonta nopeuttaa ratkaisun löytymistä

Sanomaliikenteen valvontajärjestelmä on ollut Postilla käytössä joulukuusta 2015 alkaen. Tavoitteena on ollut käsittelyaikojen pienentäminen ja virheiden korjaaminen ennen kuin ne näkyvät yritysasiakkaille asti. Nyt tietoa tilausmääristä pystytään Postilla ristiin korreloimaan valvontadatan kanssa.

”Monista eri toimittajista, komponenteista sekä monimutkaisista integraatioista koostuvissa järjestelmissä tapahtuu väkisinkin häiriöitä. Monesti jos tarkempaa tietoa häiriön sijainnista ei ole, joudutaan luomaan useammalle toimittajalle palvelupyyntö, jossa pyydetään tarkistamaan, onko ongelma jossain heidän komponentissaan. Valvonnalla tämä ongelma poistuu”, Hirvimies selventää.

Wakarun teknologiapalvelut rakentavat valvontajärjestelmät ja huolehtivat sen toimivuudesta. Valvonnan tuottama tieto ja sen hyödyntäminen esimerkiksi virheiden korjaamiseen on kuitenkin yrityksen itsensä vastuulla.

”Postilla järjestelmä on otettu ilolla vastaan. Nyt pystymme reagoimaan heti mahdollisiin häiriöihin. Lisäksi valvonta on osoittanut myös integraation heikot kohdat, jotka olemme jo pikaisesti päässeet korjaamaan. Integraatiokerroksen luotettavuus on selvästi kasvanut valvontajärjestelmän ansiosta”, Särkkä kertoo.

Postille luotu valvontajärjestelmä kattaa suurten yritysten päivittäiset rahtikuljetukset sekä kuljetustuotannon jakamat pakettitoimitukset. Kuva: Posti Oy

viivakoodinluku

Oletko kiinnostunut kuulemaan mitä mahdollisuuksia Wakarun teknologiaratkaisut voisivat tarjota omalle yrityksellesi?

Ota yhteyttä! Petri Kultaranta, CIO, Wakarun teknologiapalvelut  / petri.kultaranta@wakaru.fi

 

Valvontaa ja suorituskyvyn mittausta loppukäyttäjän parhaaksi – Case Ruutu

Vuodesta 2006 toiminut Wakarun Teknologiapalvelut toimittaa asiakkailleen Application Performance Management eli sovelluksen suorituskyvyn hallintaan liittyviä ratkaisuja. Palvelut voidaan jaotella kolmeen pääkategoriaan: mittaus- ja valvontapalvelu (Wakaru BSM), suorituskykymittauspalvelu (Wakaru Charge) ja ongelmanselvityspalvelu (Wakaru Solver).

”Wakaru BSM on päätuotteemme. Tarjoamme asiakasyritykselle puolueetonta IT-järjestelmien mittaus- ja valvontapalvelua, jonka avulla asiakkaan IT-palvelusta saadaan reaaliaikainen tilannekuva ja faktapohjaista suorituskyky- ja saatavuustietoa”, kertoo Wakarun Teknologiapalveluiden konsultti Veikko Nokkala.

Monimediatalo Sanoma on vuodesta 2009 hyödyntänyt Wakaru Charge suorituskykytestauspalvelua, jonka avulla varmistetaan julkaistujen palveluiden toimintakyky tuotantoon siirryttäessä. Nelonen Media on osa Sanoma konsernia ja koostuu kolmesta mainosrahoitteisesta ja viidestä maksu-tv-kanavasta, viidestä radiokanavasta, ruutu.fi-nettitelevisiosta sekä kanavien online-sivustoista. Syksyllä 2013 Nelonen Media otti käyttöön myös Wakaru BSM-ratkaisun eli loppukäyttäjämittauksen Ruutu -palveluunsa.

”Wakaru oli tuttu ja luetettava kumppani Sanoma konsernille. Heidän ketterä toimintamallinsa sopi meille”, kommentoi Nelonen Median Operations Manager Tomi Kaleva. ”Pääsimme nopeasti alkuun, kun hyödynsimme automaattimittauksissa samanaikaisesti Wakarun kanssa tehtyjä kuormitustestauksen suunnitelmia.”

Valvonnan hyödyt Neloselle

Wakaru BSM -ratkaisulla pystytään mittaamaan asiakkaan palvelun suorituskykyä ja selvittämään saatavuusfaktoja useasta eri lokaatiosta. Olennaista on, että ongelmatekijät havaitaan ennen kuin haitat näkyvät palvelun käyttäjälle. BSM-ratkaisun avulla saadaan myös reaaliaikaista tilannekuvaa palvelusta ja pystytään tekemään sekä todentamaan aitoja palvelutasosopimuksia.

”Lähdimme toteuttamaan Wakaru BSM -ratkaisua Nelosella mittaamalla Ruutu-palvelun toimintaa loppukäyttäjän näkökulmasta”, Nokkala kertoo. ”Valvonta rakennettiin dynaamiseksi vastaamaan kullakin hetkellä Ruutu-palvelussa näkyvää sisältöä. Neloselle, joka on tunnettu ketterästä kehityksestään ja on jatkuvassa muutoksessa, oli tärkeää saada palvelu, jolla nähdään, mikä vaikutus muutoksilla on loppukäyttäjän kokeman palvelun laatuun.”

Lue koko artikkeli täältä ja tutustu Nelonen Median kanssa hyödynnettyihin palveluihin sekä teknisiin ratkaisuihin.

Veikko_RuutuCase_

Veikko Nokkala

Veikko Nokkala työskentelee konsulttina Wakaru Teknologiapalveluissa neljättä vuotta. Teknologiapalvelut tuottavat IT-palvelunhallintaan liittyviä mittaus-, valvonta-, testaus- ja automatisointipalveluita, joiden avulla asiakkaan IT-palveluiden suorituskyky ja saatavuus saadaan uudelle tasolle. Veikko on ITIL, PRINCE2, COBIT, TOGAF, Green IT, Lean IT ja SAFe sertifioitu asiantuntija ja konsultti, jonka laaja-alainen kokemus erilaisista työtehtävistä on antanut hänelle erinomaisen näkemyksen liiketoiminnan eri näkökulmista.

LinkedIn      Twitter