Projekti- ja portfoliojohtaminen

PRINCE2 7th edition tuo metodin lähemmäksi arkipäivää

Aaro Ollikainen Wakarulta esiintyy Projektipäivillä 2023. Kuva: Olli-Pekka Latvala.

PRINCE2 on maailman laajimmin käytetty projektijohtamisen viitekehys. PRINCE2 on aiemmin saanut kritiikkiä raskaudesta ja teoreettisuudesta, sillä sen väitetään soveltuvan lähinnä suuriin projekteihin, vaikka siinä keskeistä on räätälöinti projektiin ja sen tarpeisiin. Juuri julkaistu 7th edition on rakennettu projektipäälliköiden palaute huomioiden – se on yhtäältä kevyempi ja tärkeiltä osin kattavampi kuin edellinen versio.

Ihmisten johtaminen

Aiemmin PRINCE2:ssa ihmetystä aiheutti ihmisten johtamisnäkökohdan puute, mihin syinä ovat olleet PRINCE2-oppaan pitäminen hallittavan mittaisena sekä se, että ihmisten johtamista on pidetty niin kontekstisidonnaisena, että sitä on ollut vaikea sisällyttää.

Nyt ihmiset ovat viides projektin integroitu elementti projektiympäristön, periaatteiden, prosessien ja käytäntöjen rinnalla. Näkymä ihmisten johtamiseen on onnistunut muutoksen johtaminen, onnistunut tiimin johtaminen ja viestintä. Luvussa kuvataan myös, miten periaatteet, käytännöt ja prosessit nivoutuvat ihmisten johtamiseen. Vaikka ihmisten johtamiseen on käytetty vain noin 15 sivua, se on hyvä alku. Wakarulla uskomme, että motivoituneet ja osaavat ihmiset aikaansaavat menestyksekkään projektin, minkä vuoksi tähän kannattaa panostaa.

Case-projekteilla konkretiaan

PRINCE2-oppaassa kuljetetaan neljää case-skenaariota ja tärkeimpiä kohtia havainnollistetaan niiden kautta. Tämäkin on tervetullut uudistus, ainakin PRINCE2-valmennuksista saamamme palautteen perusteella kaivataan konkreettisia esimerkkejä. Wakarulla valmennuksiemme tavoitteena on konkreettinen toiminnan muutos, ei pelkkä sertifiointikokeen läpäiseminen, joten tästä käytännönläheisyydestä olemme erityisen ilahtuneita. PRINCE2 7 tuokin mukanaan mahdollisuuden sitoa valmennukset entistä paremmin konkretiaan siten, että se palvelee myös sertifiointia.

Kestävyys ja vastuullisuus uutena projektin tavoitteena

PRINCE2ssa projektilla on sisältö-, aikataulu-, budjetti-, laatu-, riski- ja hyötytavoite. Nyt seitsemänneksi tavoitteeksi nousee kestävyys ja vastuullisuus (sustainability). Tässä nojataan YK:n vahvistamiin 17 kestävän kehityksen teemoihin, joihin viitataan eri käytäntöjen yhteydessä. Suunnitelmateemassa puhutaan tuotteen, toimitustavan ja projektin tuottamien hyötyjen kestävyydestä. Esimerkiksi projektin käynnistämisdokumentaatioon tulisi sisällyttää – muiden strategioiden ohella – kestävyyden hallintastrategia.

Projektipäivillä 2023 Aaro Ollikainen, Tuomas Lehtonen ja Mikael Kuusisto esittelivät Wakarun projektiosaamisen polkua. Kuva: Isabella Inutile.

Käytännöt ja periaatteet

Integroiduista elementeistä periaatteisiin on tullut lähinnä semanttisia muutoksia. Entiset teemat ovat käytäntöjä (practices). Eräs version uudistuksista on parempi integroituminen ITILiin, ketteriin menetelmiin ja Lean-ajatteluun. PRINCE2n toimitustavat tukevat nyt paremmin iteratiivista ja hybridimallista toimitusta. Käytännöistä muutos on muutettu käsiteltäviksi asioiksi (issues). Tämä on loogista, sillä niiden hallintaa muutosteema käsitteli ja muutospyyntöhän on juuri yksi issue-tyyppi.

Pyrkimys epämuodollisuuteen ja keveyteen

Yksi pääviesti on pyrkimys epämuodollisuuteen ja keventämiseen. Aiemmin säikähdettiin 26:ta tarjolla olevaa hallinnollista tuotosta, dokumenttia. Monelta on ehkä unohtunut räätälöintisäännöt, jotka sallivat dokumenttien ulkoasun karsimista, uusien elementtien lisäämisen sekä dokumenttien yhdistämisen.

PRINCE2 7:ssa dokumentit on karsittu viiteentoista. Joitakin on poistettu sekä esimerkiksi eri lokit ja rekisterit yhdistetty Project Log -dokumentiksi. Erilaiset strategiat, kuten laadun- ja riskienhallintastrategia on yhdistetty projektin käynnistysdokumentaatioon.

Pyrkimys käytännöllisyyteen näkyy. Jos edellistä versiota luki kirjaimellisesti, saattoi saada kuvan, että kaikki hoituu dokumenttien kirjoittamisella ja lähettämisellä. Nyt puhutaan kokouksista, yhteisistä työtiloista ja mainitaan esimerkiksi, että monen dokumentin kohdalla sähköposti saattaa riittää. Tämä keveys on tuttua P3.expressistä, jota kuvataan minimalistisena projektinhallintametodina.

Kohti kattavaa projektiosaamista

PRINCE2 7 edition on hyvä uudistus tähän päivään. Uudessa versiossa näkyvät vahvasti myös taidot, jotka nostimme osaksi projektiosaamisen polkuamme. Rakentamassamme polussa yhdistyvät vahva substanssiosaaminen sekä mahdollistavat taidot. Projektien onnistumista edesauttaa vahva projektijohtaminen ja projektin- hallinta, mihin PRINCE2 7 on hyvä valinta. Tämän rinnalle tarvitaan mahdollistavia taitoja, joita ovat esimerkiksi tiimityö, vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, konfliktien hallinta ja asiakaskokemus.

Lopulta tärkeintä projekteissa on yhteistyö, yhteinen kieli sekä tapa toimia, eikä se, mikä viitekehys on käytössä.


Aaro Ollikainen

Projektijohtamisen päävalmentaja
Wakaru

 

Kirjoittaja Aaro Ollikainen on sertifioitu projektipäällikkö (PRINCE2 Practitioner, IPMA C, PMP, PRINCE2 Agile) ja projektijohtamisen valmentaja. Aarolla on yli 20 vuoden kokemus liikkeenjohdon konsultoinnista ja yrityskohtaisista valmennuksista. Hän on työskennellyt esimerkiksi ICT-, infrastruktuuritoimitus-, lääke- ja asiantuntijapalvelualan yritysten sekä julkisen sektorin organisaatioiden kanssa. Aaro tunnetaan taitavana valmentajana ja coachina, joka saa aikaan konkreettisia tuloksia valmennettaviensa toiminnassa.

Tutustu Wakarun laajoihin projektijohtamisen osaamisen kehittämisen mahdollisuuksiin ja konsultointiin. Olemme tukenasi projektien onnistumisessa!

Katso myös

Voimmeko olla avuksi?

 

Juttu julkaistu Projektimaailman lehdessä 1/2024