ITIL Practitioner ei ole kuin muut ITILin kurssit

AXELOS lanseerasi keväällä uuden ITIL® Practitioner –kurssin osaksi ITILin virallista koulutusohjelmaa. Wakaru oli pohjoismaiden ensimmäinen sertifioitu kurssijärjestäjä ja näin useamman toteutuneen kurssin jälkeen on paikallaan kerrata muutama kurssin perusasia kokemukseen ja palautteeseen perustuen. 

ITIL Practitioner eroaa muista kursseista siinä, että sen sisältö ei perustu vain viiteen viralliseen ITIL-kirjaan, vaan siinä on paljon uutta omaa sisältöä. Tuttua sisältöä on jatkuvan palvelun parantamisen malli, joka antaa rakenteen koko kurssille. Suurin osa kurssin sisällöstä on ITIL Practitioner Guidance –kirjassa olevaa uutta, ITILin peruskirjoja täydentävää sisältöä. Siten kurssilla on tarjottavaa, vaikka ITIL Expert olisi jo suoritettuna.

ITIL Practitioner eroaa muista ITIL-kursseista myös siinä, että sen oppimistapa on case study –tyyppinen. Teoriaakin on, mutta 2/3 ajasta tehdään ja puretaan case studyn harjoituksia. Tavoitteena on vuorovaikutteinen elämyksellinen oppiminen, jonka perusteella oppilas osaa toimia kehitysidean toteuttamisen suhteen paremmin myös oikeassa työelämän tilanteessa. Lähestymistapa siis samanlainen kuin PRINCE2® Practitioner-kurssilla. 

ITIL Practitioner on siis palveluiden kehittämiseen valmentava kurssi. Aihe on kokeneille kehittämisen ammattilaisille tutumpaa jo kokemuksenkin kautta, mutta kurssien perusteella esille tulee aina uusia näkökulmia omaa kokemusta täydentämään. Erityisen hyödyllinen kurssi on palvelunhallinnan kehittämistä aloitteleville ja nuoremmille ammattilaisille. Kurssilta saa paljon työkaluja työelämään ja se sopii minkä tahansa asian kehittämisen ja johtamisen valmentavaksi kurssiksi. Kursseja on nyt saatavilla myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Tervetuloa katsomaan sinun aikatauluusi sopiva kurssi täältä!

aaeaaqaaaaaaaal8aaaajdjimgq0nzmxltewn2utngi1yi05ndm2lwu0ngixmzm2mdyyna

Lari Peltoniemi

Kirjoittaja on Suomen ensimmäinen sertifioitu ITIL Practitioner -kouluttaja. Hän on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. 

Lisää tietoa tästä ja muista mielenkiintoisista aiheista löydät Oppia.fi > koulutukset > ITIL

Kysymyksiä kouluttajalle? Laita viestiä lari.peltoniemi@wakaru.fi

Amiedu ja Wakaru käynnistivät laajan yhteistyön koulutuksen kehittämisessä

Amiedu on Suomen suurin ammatillinen aikuiskouluttaja, jonka keskeistä tarjontaa on myös organisaatioiden osaamisen kokonaisvaltainen kehittäminen. Wakaru on johtava palvelu- ja projektijohtamisen sekä mittaamisen palveluyritys, joka tarjoaa IT-palvelujohtamisen, projekti- ja portfoliojohtamisen sekä kokonaisarkkitehtuurin koulutuksia ja konsultointia.

”Olen äärimmäisen iloinen yhteistyöstä Wakarun kanssa”, Amiedun koulutuspäällikkö Erica Lehto kertoo. ”Wakaru on merkittävä ja tunnustettu toimija omalla alueellaan kuten Amiedukin. Wakaru laajentaa palveluvalikoimaamme ja syventää asiantuntijaosaamistamme. Yhteistyömme tavoitteena on tarjota asiakkaiden tarpeisiin entistä kokonaisvaltaisempia, laadukkaampia ja räätälöidympiä palveluita. Tässä monimutkaistuvassa toimintaympäristössä on järkevää rakentaa kattavia asiakaskohtaisia ratkaisuja yhdessä kumppanien kanssa.”

Amiedun ja Wakarun tarjoomat täydentävät hyvin toisiaan.

”Koulutus- ja konsultointitarjontamme painopiste on auttaa asiakkaitamme palvelujen, prosessien ja projektien kehittämisessä ja johtamisessa, managementissa”, Wakaru Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kuosmanen kertoo. ”Ydintoimintaamme on kansainvälisiin sertifiointeihin johtavien kurssien järjestäminen. Pääkohderyhmiämme ovat palvelu- ja IT-organisaatioiden keskijohto ja asiantuntijat. Suomen sata suurinta yritystä ovat kaikki Wakarun asiakkaita.

”Wakaru tarjoaa käyttöömme koko oman ja kumppaniverkostonsa tarjooman”, Erica Lehto täydentää. ”Heidän palvelujaan ovat muun muassa ITIL®, TOGAF®, COBIT® ja PRINCE2®, joiden kouluttamiseen ja sertifiointeihin heillä on järjestämisoikeudet, ja joissa he ovat kilpailijoitaan vahvempia. Lisäksi heillä on täydentäviä projektijohtamisen tuotteita ja palveluita. Standardit ja niihin tehtävien sertifiointien merkitys korostuu yritysten henkilöstön osaamista vahvistettaessa. Asiakkaiden vaatimuksena on usein se, että heille palvelua tuottavan henkilöstön osaaminen on osoitettuna ja tunnustettuna.”

Jaakko Kuosmasen mukaan yhteistyö on lähtenyt liikkeelle hyvin positiivisessa hengessä ja tarjoaa paljon mahdollisuuksia.

 ”Voimme laajentaa ja kehittää yhdessä uusia ratkaisuja. Koulutustoimiala on suuressa murroksessa, rakenteet muuttuvat, digitalisaatio vaikuttaa, ja tarvitaan uudenlaisia ratkaisuja, verkostoja ja tapoja toimia.”

Entistä kattavampia koulutuspalveluita yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille

Amiedu voi sopimustoimittajana tarjota Wakarun palveluita myös julkishallinnon organisaatioille osana Tietotekniikan koulutuspalveluiden puitesopimusta vuosina 2014 – 2018.  Puitesopimus sisältää tietotekniikan koulutuspalveluja peruskäyttäjille ja asiantuntijoille sekä erilaisia lisäpalveluja, kuten sähköisiä koulutuspalveluja, osaamiskartoituksia ja sertifiointeja.

”Meillä on oman tarjonnan lisäksi kattava alihankkijaverkosto, jota Wakaru täydentää erinomaisesti”, Erica Lehto kertoo. ”Voimme tarjota organisaatioille asiakaskohtaisesti toteutettavissa koulutuksissa koko Wakarun tarjooman, ja avoimiin koulutuksiin teemme yhteistyössä räätälöidyn palveluvalikoiman.

 Tämä yhteistyö on win-win-win -tilanne: tavoitteena on, että asiakas hyötyy Amiedun ja Wakarun toisiaan täydentävistä palveluista. Rakennamme yhteisen palvelutarjonnan ja ketterän toimintamallin, jonka mukaan kehitämme yhteistyötämme ja uusia palveluratkaisuja. Tämä yhteistyö tarjoaa monia mahdollisuuksia myös Amiedun tarjoamiin muutosvalmennuksiin.


”

Lisätietoja:

Erica Lehto, koulutuspäällikkö, Amiedu, puh. 020 7461 343, erica.lehto@amiedu.fi

Jaakko Kuosmanen, toimitusjohtaja, Wakaru Oy, puh. 040 728 5870, jaakko.kuosmanen@wakaru.fi

Amiedu julkaissut tiedotteen sivuillaan 1.3.2016

Tutustu Wakarun koulutuskalenteriin täältä

Etene kokonaisarkkitehtuurissa sisältö edellä

Usein tuodaan esille, että kokonaisarkkitehtuurin onnistumisen kannalta oleellista on viestintä, johdon sitoutuminen sekä kokonaisarkkitehtuurin jalkauttaminen organisaatioon. Tämä kaikki on totta. Ilman sisältöä ei kuitenkaan ole mitään onnistumisen mahdollisuuksia, sillä silloin ei ole mitään viestittävää tai jalkautettavaa. Riittävän laadukkaan sisällön tuottaminen (sen ylläpitoa unohtamatta) on arkkitehtuurin kivijalka.

Me kaikki toivomme, että arkkitehdit voisivat keskittyä organisaation ja osaamisensa kannalta oleellisimpaan eli arkkitehtuurin tekemiseen. Jotta tekeminen olisi tehokasta, on siihen oltava riittävät suuntaviivat valmiina. Yksi arkkitehti voisi tarpoa metsään polun ja viitoittaa sen mennessään, niin kaikkien ei tarvitse olla yhtä aikaa eksyksissä. Vaikka kukin arkkitehti löytää melko nopeasti toimivat työtavat, on onnistumisen kannalta tärkeää, että arkkitehtuurityötä tehdään organisaatiossa enemmän samalla kuin eri tavalla.

Arkkitehtuuri ei ole valmis keittokirja, vaan ennemminkin työkalupakki, josta pitää poimia kuhunkin tilanteeseen sopivat työkalut. Voisi kuvitella, että organisaatioilla ei olisi aikaa päällekkäiseen työhön, kuten siihen, että sama toiminnallinen vaatimus kuvataan prosesseina, vaatimuksina ja käyttötapauksina. Tätä näkee kuitenkin usein, sillä eri työtapojen suhdetta toisiinsa ei ole helppo hahmottaa. Oikeat työvälineet oikeassa paikassa voivat tehostaa arkkitehtuuri- ja määritystyötä moninkertaisesti.

Mitä paremmin arkkitehtuurin sisältö osuu nappiin, sitä suuremmat mahdollisuudet on onnistua myös sen jalkautuksessa. Coalan ja Wakarun kursseja opettavat kokeneet arkkitehdit viitoittavat sinulle tietä!

Coalan kokonaisarkkitehtuurin kurssit löydät Wakarun kurssikalenterista.

Anna_Aaltonen

Anna Aaltonen

Kirjoittaja on kokonaisarkkitehti ja konsultti Coalasta. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus arkkitehtuurityöstä sekä organisaation omana arkkitehtinä että konsulttina.

Anna tuntee kokonaisarkkitehtuurin työtavat ja välineet ja on soveltanut niitä erilaisissa organisaatioissa ja käyttötilanteissa. Anna myös harrastaa arkkitehtuuria toimimalla Kokonaisarkkitehtuurin osaamisyhteisössä ja irrottautuu työasioista koirien MH-luonnekuvausten parissa.