DevOps ja muuttuva maailma

DevOps on perusperiaatteidensa puolesta ennen kaikkea kulttuuria ja tapa toimia. Sen tarkoituksena on mahdollistaa erilaisten kehitys- ja tuotantoprosessien tehokas toteuttaminen automatisoidusti teknisiä työkaluja hyväksikäyttäen. DevOps-kulttuurissa työyhteisö työskentelee yhteisen määränpään hyväksi: jokainen henkilö on valmis näkemään vaivaa ja tekemään jotain, mikä ei välttämättä kuulu omaan toimenkuvaan.

DevOpsiin liittyvät työkalut ovat kehittyneet viime vuosina merkittävästi ja DevOpsin eri osa-alueille tulee jatkuvasti uusia työkaluja ja ratkaisuja, jotka helpottavat DevOps toiminnan harjoittamista. Myös asiakastarpeet sekä ohjelmisto-, tuote-, ja palvelukehityksen mahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Tämä asettaa lisää haasteita työyhteisölle ja yksilöille pysyä mukana muuttuvassa maailmassa.

DevOpsin toteuttamista varten työyhteisössä tulisi olla yhteinen ymmärrys siitä mitä DevOps tarkoittaa. Jokaisella DevOpsin parissa työskentelevällä henkilöllä tulisi olla näkemys omasta roolistaan: mitä häneltä odotetaan ja mitä hän voi odottaa muilta.

DevOps Agile Skills Association (DASA) on avoin kansainvälinen yhteisö, jonka tarkoituksena ja päämääränä on selkeyttää DevOpsiin kuuluvaa sisältöä ja auttaa työyhteisöä ja yksilöitä ymmärtämään paremmin, mitä on DevOps ja miten kukin yksilönä soveltuu DevOps toimintamalleihin. DASA:n määrittelemän DevOps-osaamiskartan avulla voidaan työhteisöä ja yksilöitä kouluttaa oikeaan suuntaan mielekkäällä ja johdonmukaisella tavalla. DevOpsin ja osaamiskartan avulla työyhteisö ja yksilöt osaavat paremmin vastata muutoksiin, joita muuttuva maailma ja ketterät menetelmät tuovat tullessaan.

Tervetuloa suosituille DevOps Fundamentals -kurssille keskustelemaan aiheesta lisää. Tutustu myös maksuttomiin #WakaruDevOps-sarjan webinaarinauhotteisiin!

veikko_nokkala_3

Veikko Nokkala

Kirjoittaja on juuri tehnyt uuden aluevaltauksen DevOps-kouluttajana ja projektipuolen konsulttina. Sitä ennen hän työskenteli neljä vuotta konsulttina Wakaru Teknologiapalveluissa. Veikko on ITIL, PRINCE2, COBIT, TOGAF, Green IT, Lean IT ja SAFe sertifioitu asiantuntija ja konsultti, jonka laaja-alainen kokemus erilaisista työtehtävistä on antanut hänelle erinomaisen näkemyksen liiketoimintatarpeista, niin liiketoiminnan kuin IT:nkin näkökulmasta.

 

 

Lisää tästä ja muista mielenkiintoisista aiheista: oppia.fi / koulutukset / ketterät menetelmät

 

Kasvaa pitäisi, mutta miten?

”Suomessa ei ole SLUSH:in lisäksi tapahtunut mitään kiinnostavaa viiteen vuoteen”, kertoi Piilaaksossa asuva Mårten Mickos Accenturen teollisuudelle suunnatussa SLUSHin oheisseminaarissa 12. marraskuuta 2015. Mickosin mielestä teollisuuden on muututtava ja otettava oppia StartUp-toiminnasta. Lisää kaasua, lisää riskejä ja uusia avauksia!

Ja tosiaan, Suomessa leikkaukset on leikattu ja tehostukset tehty. Nyt pitäisi miettiä, mitä sitten tehdään, kun lama loppuu? Mitä tapahtuu teidän yrityksessänne? Onko toimenpiteitä jo tehty?

Yksi strategia on odottaa ja katsoa, mihin maailma menee. Se on vaarallinen strategia, koska toimintamurroksia tulee pienten ja ketterien StartUpien lopputuloksena. Liiketoimintamallisi on vaarassa, kun seuraava Uber iskee juuri sinun toimialallesi, eikä yrityksen reaktionopeus yllä vastaamaan muutokseen. ”No me ostamme ne”-ajattelu ei tule toimimaan, sillä uuden digitalisoituvan liiketoiminnan arvo on tähtitieteellistä.

Odottamisen sijaan kannattaa lähteä hakemaan kasvua ja muutosta itse. Miten tehdä se kilpaillussa digitalisoituvassa globaalissa markkinatilanteessa? Yrityksen kassassa on rahaa, mutta kuinka käyttää se viisaasti ja saada siitä suurin hyöty irti? Allekirjoittaneen kokemuksen mukaan missään yrityksessä ei ole puutetta ideoista. Vaikkei ylempi johto tietäisikään, niin koko organisaatio on täynnä erilaisia ideoita, joista osa on todella hyviä ja toteuttamiskelpoisia. Ongelmana on yleensä, ettei yritysjohto ole huomannut innovaatiotoiminnan tarvitsevan oman toimintatapansa ja kulttuurin sekä siihen sopivan ylimmän johdon tuen.

Yritys, määrittelynsä mukaisesti, tuottaa tuotteita ja pyrkii optimoimaan toimintatapaansa nopeammaksi ja parempaa laatua tuottavaksi. Toimintatapa on proseduuripohjaista. Yritys toimii määrittelemiensä toimintaohjeiden ja prosessiensa puitteissa tekemällä sitä mitä ennenkin on tehty. Innovaatiot eivät ole tällaisia, joten usein hyvät, erityisesti radikaalit, ideat tapetaan ohimennen, tai priorisoidaan lopetettaviksi kustannussäästötilanteessa. Olemassa olevan tuotteen seuraava julkistushan on turvattava.

Ratkaisu on Innovaatiotoiminnan kohentaminen ja Lean StartUp -toiminnan siirtäminen yrityksen sisälle. Innovaatiotoiminnassa saadaan yritysjohdon käsittelyyn uudet keksityt avaukset, ja lean startup -toimintatavalla ne saadaan kustannustehokkaasti validoitua. Lean StartUp -toimintamalli perustuu aikaisiin kokeiluihin pienillä investoinneilla. Vasta kun tiedetään asiakkaiden pitävän ideasta, siihen investoidaan enemmän. Tämä toimintamalli on yhä suositumpaa USA:ssa, jossa esimerkiksi General Electric on sitä hyödyntänyt massiivisessa skaalassa.

Innovation Professional -kurssilla käydään läpi Innovaatiotoiminnan perusprosesseja ja arvioidaan, miten osallistujien yrityksessä innovaatiotoiminta toimii. Kurssilla haetaan konkreettisia ratkaisuja parempaan toimivuuteen. Tämän lisäksi käydään läpi Lean StartUp -toiminnan sisältö ja miten sen voi siirtää yrityksen sisälle. Yrityksen kulttuurissa ja toiminnassa tulee tapahtua muutos ja sen tekemiseen annetaan hyvin konkreettiset ohjeet. Kurssilla pohditaan myös, miten yrityksen eri funktioiden tulee muuttua, jotta sisäiset StartUpit saavat tarvitsemansa tuen. Lopuksi tarkastellaan suomalaisen sisäistä StartUp-toimintaa kokeilleen teollisuuden havaitsemia sudenkuoppia.

Sisäisistä StartUpeista on tekeillä myös kirja! Kirja kattaa alueen monipuolisesti ja linkki löytyy täältä. Seuraa Landonin kurssitoteutuksia Wakarun koulutuskalenterista.

 

 

jukka_marijarvi_blogikuva

Jukka Märijärvi

 

Kirjoittaja on ohjelmisto- ja tuotekehitysalan konkari. Hän on toinen Ohjelmistotuotanto-kirjan, alan bestsellerin, kirjoittajista. Kirja on ollut käytössä kaikissa Suomen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Siitä on tehty 12 painosta, 25 000 myytyä kirjaa.

Pitkällä Nokia-urallaan Märijärvi on ollut monipuolisesti tuotekehityksen eri tehtävissä. Nyt hän toimii omassa Landon Oy:ssä kouluttajana ja konsultoi suomalaisia yrityksiä.