Oppimisen ilotulitusta

Maaliskuussa 2016 käynnistimme Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupan. Käyntiinlähtö on ollut ennätyksellisen räväkkä, sillä mukana on nyt jo liki 50 kumppania ja verkkokaupan liikevaihto on heti yli 3 miljoonaa euroa. Mistä on kyse ja miten tämä on mahdollista?

Oppia.fi on rakennettu oppijan tarpeista lähtien. Punaisena lankana on se, että poimimme maailmalta parhaat oppimisen kehittämisen ratkaisut ja tuomme ne helposti ja luotettavasti saataville. Oppijan kannalta on tärkeää, että ratkaisut tukevat hänen kulloinkin valitsemiaan oppimismuotoja. Jotkut opiskelevat yksin verkkokursseja itseopiskeluna, kun taas joku toinen arvostaa työpajoja, ryhmätöitä, vuorovaikutusta ja kouluttajan tuomaa käytännön kokemusta. Oppia.fi tarjoaa tällä hetkellä luokkakursseja, asiantuntijatapahtumia, verkkokursseja, etäopetusta, webinaareja, ekirjoja, ekirjastoja ja muita digitaalisia osaamisen kehittämisen ratkaisuja.

Kuluneena vuonna erityisesti maksuttomat webinaarisarjamme ketterien menetelmien käytöstä ja tietoturvasta kiinnostivat laajasti. Ensi vuonna webinaarien määrä tulee varmasti kasvamaan ja sisältö monipuolistumaan. Koulutustarjonta laajeni Oppia.fi-kumppaniverkoston myötä. Wakarun tarjoamien projektijohtamisen, it-palveluhallinnan ja yritysarkkitehtuurin lisäksi saman katon alta löytyy nyt myös ketteriä menetelmiä, tietokantakoulutusta, liiketoiminnan kehittämisen kursseja, sosiaalisen median hyödyntämisestä bisneksessä, graafisen suunnittelun apuvälineitä, henkilöstön kehittämistä ja paljon muuta. Oppia.fi tapahtumakalenterista löytyi vuonna 2016 peräti 11 maksullista yritystapahtumaa, joissa vieraili 1373 henkeä.

Vuoden 2017 aikana Oppia.fi tulee kasvamaan räjähdysmäisesti. Tarjonnan määrä kaikilla osa-alueilla kasvaa huippuosaamista edustavien kumppaneiden avulla siten, että moni voi todeta saavansa kaiken tarvitsemansa täältä. Vuoden aikana Oppia.fi tullaan myös integroimaan usean asiakkaan sisäisiin järjestelmiin, jolloin sekä oppijat että henkilöstöyksikkö saa entistä parempaa palvelua. Oppia.fi konsepti otetaan käyttöön myös Ruotsissa ja Virossa noudattaen Oppia.fi:n periaatetta globaalien ja lokaalien palvelujen yhdistämisestä. Niinpä palvelun nimi eri maissa tulee olemaan paikallisen kielen mukainen.

Uuden vuoden lupauksemme on laajentaa Oppia.fi:tä entisestään vuonna 2017 ja tehdä siitä paikka, josta jokaisen ICT-alan ammattilaisen on helppo löytää juuri omaan tasoon ja oppimistapaan soveltuvaa koulutusta. Kehitämme verkostojamme koulutettaviemme toiveiden mukaan, ja siksi meihin voi olla rohkeasti yhteydessä miltein asiassa kuin asiassa.

Tiedontäyteistä Uutta Vuotta ja tervetuloa kehittymään!

Oppia.fi: Tapahtumat – Koulutukset – eKirjat – Webinaarit – Muu digitaalinen sisältö

Kotitalousopettaja ja serveri ne yhteen soppii – tarina muutoksesta

Jatkuvan muutoksen sietäminen on yksi tärkeimpiä elämänhallintataitoja niin työssä kuin muussakin elämässä. Oma sietokykyni pääsi aikanaan tositestiin, kun sisäinen kotitalousopettajattareni alkoi kiinnostua tietotekniikasta. Naivisti ajattelin, että ei verkkosuunnitelman laatiminen voi sen ihmeellisempää olla kuin pullataikinan teko. Miten väärässä olinkaan.

Alan opiskelu ei sujunut kommelluksitta. Sinnikkäästi kuitenkin jatkoin ja pääsin harjoittelijaksi erään yrityksen IT-osastolle. Yrityksen HR-yksikkö huolehti, että jokainen sai roolinsa mukaista koulutusta – minä mukaan lukien. Ilman lisäkoulutusta kukaan ei olisi kyennyt hoitamaan tehtäviään kunnialla. Mitä tänään tiesit, ei huomenna enää pitänytkään paikkaansa. Teknologiat muuttuvat nopeammin kuin ihmisen mieli.

Organisaatioissa muutokset tapahtuvat hieman eri tavalla, vaikka saattavat ne toisinaan olla yhtä radikaalejakin kuin oma hyppyni lieden ääreltä tekniikan maailmaan. Muutokselle näytetään vihreätä valoa, mikäli sen mukanaan tuoma hyöty voidaan osoittaa numeroina. Ne, joita muutos todellisuudessa koskee, jäävät helposti taka-alalle.

Uusien välineiden hankinta ja tekniset asennukset ovat usein vasta puoliväli muutoksen toteuttamisessa. Pahimmassa tapauksessa henkilöstö saa muutoksesta vihiä vasta kun tietokoneen näytölle ilmestyy uusi kuvake tai toiminto. Sitä pitäisi varmaan hyödyntää jotenkin? Mutta miksi, miten, koska ja kenen kanssa? Jos homma jää puolitiehen, ei minkäänlaista kilpailuetua tai kustannussäästöä tule syntymään. 

Organisaation on viestittävä henkilöstölleen avoimesti koko muutosprosessin ajan. On kerrottava hankkeen eri vaikuttimista, aikataulusta, osallistujien rooleista ja tavoitellusta lopputuloksesta. Henkilöstö ei voi toimia uudella tavalla, mikäli heillä ei ole siihen tarvittavia valmiuksia. Uusien työkalujen käyttöön tarvitaan tuoretta osaamista. Jokaisella yksilöllä on erilaiset valmiudet oman toimintatavan muutokseen.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on kuin kaleidoskooppi. Tiedämme kaikki, mistä osista se koostuu, mutta joka kerta se näyttää meille erilaisen kuvion riippuen siitä, miten paljon ja miten kauan siitä liikutamme. Riittävästi ravisteltuna kuoriutuu kotitalousopettajastakin tekniikan taitaja – joka kaiken lisäksi osaa leipoa helkkarin hyviä korvapuusteja.

 

anni_aaltonen_2

Anni Aaltonen

Kirjoittaja Anni Aaltonen toimii Wakaru Oy:n avainasiakashenkilönä ja oppimisen verkkokaupan sanansaattajana. Annille tärkeintä työssään on asiakastyytyväisyyden varmistaminen ja hän on myös ylpeä Henry ry:n jäsen.

anni.aaltonen@wakaru.fi
0400 482 183
LinkedIn

 

 

 

Apuna muutoksessa Oppia.fi – oppimisen verkkokaupan koulutukset, tapahtumat ja digitaalinen sisältö liki 40 yrityksen tarjonnasta. Ota yhteyttä niin suunnitellaan teille sopiva kokonaisuus!

Kuka vastaa minun osaamisestani?

Kuka omistaa osaamiseni: onko se työnantaja, HR-yksikkö vai minä itse? Kaikilla on rooli ja intressi asian suhteen, mutta suurin intressi tulisi olla jokaisella itsellään. Monimuotoinen oppiminen on hyvin henkilökohtainen asia. Osaamisestaan kannattaa pitää huolta, sillä muuten syntyy oppimisvelkaa, aivan kuten rakennusten osalta syntyy teknistä velkaa. Huolehtimalla omasta kehityksestään, tekee samalla myös itsestään organisaatiolle vaikean korvattavan.

Osaamistaan voi kasvattaa monella eri tavalla: luokkakursseilla, asiantuntijatapahtumilla, verkkokursseilla, etäopetuskursseilla, webinaareilla, videoilla, eKirjoilla ja muulla digitaalisella sisällöllä. Toiset oppivat parhaiten tekemällä ja harjoittelemalla: ryhmätyöt, harjoitukset, simulaatiot, roolipelit, työssäoppiminen ja vastaava aktiivinen toiminta ovat siinä erinomaisena apuna. Jokainen voi yhdistellä näitä oppimisen muotoja haluamallaan tavalla.

Digitalisaation ja kansainvälistymisen myötä englanninkieliset (itseopiskelu)verkkokurssit ovat yleistyneet nopeasti. Verkkokursseilla on oma yhä kasvava roolinsa oppimisen tarjottimella. On syytä kuitenkin olla tarkkana: jos laskelmat tehdään siten, että kolmen päivän kurssi ei verkkoversiona vie edes yhtä kokonaista päivää, on kyse itsensä pettämisestä.

Olen vuosien varrella huomannut monien yritysten ajattelevan, että kaikki oppi on kannattavinta ottaa samasta paikasta. Kustannussäästöt, jotka saadaan aikaan koulutusostoja keskittämällä, ovat kuitenkin marginaalisia liiketoiminnan menetettyyn hyötyyn nähden. Mikään koulutusorganisaatio ei ole paras kaikessa. Keskittämällä ei saada parhaita koulutuksia parhaaseen hintaan, sillä eri aihepiirien koulutukset ovat aivan eri markkinoita: niillä on eri kohderyhmä, eri kouluttajat ja erilainen markkinoiden dynamiikka. Harha syntyy helposti siitä, että kaikki kuulostavat erehdyttävästi samalta – koulutukselta. Ostajan kannalta on itseasiassa edullista olla sitoutumatta, tutkia mahdollisuuksia ja ostaa aina itselleen parhaalta.

Tarjontaa on kuitenkin paljon ja aikaa puolestaan vähän. Kuka tänä päivänä ehtii kartoittaa vaihtoehtoja, etsiä hajanaista tietoa, kilpailuttaa ja kysellä suosituksia? Tingimme helposti laadusta saadaksemme jotain nopeammin ja halvemmalla. Moni suosii esimerkiksi koulutuskorttia sen näennäisen helppouden ja edullisuuden takia. Koulutuskortin käyttö saattaa kuitenkin osoittautua riskialttiiksi, jos koulutusorganisaatio ei pystykään tarjoamaan toivotunlaisia kursseja toivotulla aikataululla jo maksettua summaa vastaan. Koulutuskortin hinta voi siis yllättäen kohota pikavippitasolle.

Entä jos olisi paikka, johon luotettava taho on kerännyt alan parhaat, ja johon kiireinenkin voisi keskittää hankintansa? Paikka, josta löytäisit tarvitsemasi omalle osaamistasollesi ja oppimistavallesi suunnattuna? Me näimme tarvetta tällaiselle paikalle ja siksi perustimme keväällä 2016 Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupan. Se tekee sinullekin helpoksi vastata niin omasta kuin tarvittaessa vielä muidenkin osaamisesta.

Tutustu täältä Oppia.fi TOP10-rokotteeseen, jolla ennaltaehkäiset YT-neuvotteluiden iskemistä!

 

kuosmanen_jaakko_739x965

Jaakko Kuosmanen

KTM, DI Jaakko Kuosmanen toimii koulutus- ja konsultointiyritys Wakarun toimitusjohtajana ja edistää Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupan toimintaa. Jaakko on utelias ja kokeilunhaluinen oppimisaktivisti, joka haluaa levittää ymmärtämistä laajalle ympäröivälle verkostolleen.

 

 

 

 

 

 

Oppia.fi koulutus– ja tapahtumakalenterista löydät runsaasti sisältöä, jolla viet omaa osaamistasi uudelle tasolle. Digitaalisessa sisällössä tarjolla on eKirjoja, verkkokursseja ja ilmaista opiskelumateriaalia Oppia.fi-verkostolta.

Ota yhteyttä, jos haluat kuulla lisää: jaakko.kuosmanen@wakaru.fi tai anni.aaltonen@wakaru.fi (Key Account Manager)

Kuosmasen kirjoitus on julkaistu näkökulma-juttuna myös HR Viestissä 10/2016. Lue lehdestä myös aiheeseen liittyvä Oppiva organisaatio painaa kaasua (s.40-45, kirjoittanut Sami J. Anteroinen)