Digitaalisen transformaation aika on nyt – onko organisaatiosi mukana vai ei?

Pankkisektorilta kuuluu jatkuvasti uutisia, joissa erilaisia digitaalisia transformaatioita esitellään markkinoita mullistavana asiana. Organisaatiot vastaavat haasteeseen rekrytoimalla digiosaajia, kuten OP on ilmoittanut tekevänsä, tai muuttamalla strategiaansa organisaation toiminnan tehostamiseksi ING Groupin ja Commerzbankin tapaan.

“Customer needs and expectations are the same, all over the world, and they expect us to adopt new technology as fast as companies in other sectors.”  CEO Ralph Hamers, ING Group

”Digitalisaatiossa pärjäävät ne toimijat, jotka osaavat luoda ylivoimaisen asiakaskokemuksen yhdistämällä inhimillisen ja digitaalisen palvelun parhaat puolet. Meillä digiosaajien tehtävä on ensisijaisesti asiakaskokemuksen rakentaminen”
– OP:n digijohtaja Harri Nummela

Asiakaskokemuksen määrittely ja asiakkaiden odotuksiin vastaaminen on muuttunut nopeasti taisteluksi elintilasta, jossa nopeimmat ja ketterimmät toimijat vetävät pisimmän korren. Jos tällä hetkellä musiikki tai elokuva-alasta puhuttaessa käytetään aina esimerkkinä Spotify- tai Netflix-palveluita, tapahtuu sama vertaus kohta myös muilla toimialoilla. Eikä ole mitään väliä, vaikka Spotify ei ole tehnyt yhtään voittoa, mutta sen häiritsevä vaikutus musiikkialaan on ollut merkittävä. Sama markkinoita häiritsevä muutos on tapahtunut hotelli- ja majoitusalalla (=AirBNB) tai taksiliikenteessä (=UBER).

Tärkeintä on tiedostaa jo tässä hetkessä tapahtuvat markkinamuutokset ja, miten Teidän organisaatio pysyy jatkuvassa muutoksessa mukana. Organisaation digitaalinen transformaatio on tässä jatkuvassa muutoksessa avain asemassa. Organisaatioiden tulee palvella asiakkaitaan entistä paremmilla käyttäjäkokemuksilla päätelaitteesta riippumatta. Uusilla ja käyttäjän elämää helpottavilla ominaisuuksilla voi olla tulevaisuudessa merkittävä painoarvo, kun tehdään päätöstä asuntolainasta tai mistä tahansa muusta palvelusta. Ja mikä sen parempi tapa koukuttaa asiakas, kun tuottaa sellaista digipalvelua, jota ilman hän ei voi elää?

“Commerzbank 4.0” strategy with three main thrusts: focused growth, digital transformation and increased efficiency” – Commerzbank

Digitaalisen transformaation takana on ennen kaikkea strateginen päätös, joka vie koko organisaation ja sitä kautta toimialan uuteen suuntaan. Sen taustalla on muutos, johon ei voida vastata pelkillä jatkuvilla YT-neuvotteluilla. Tuo muutos vaatii merkittäviä panostuksia digiosaamiseen joko nykyisiä työntekijöitä kehittämällä, olemassa olevien toimintatapojen muutoksella tai uusien resurssien avulla.

Sillä, puhutaanko strategian taustalla ketteristä menetelmistä – Agile, DevOps, SAFe vai SCRUM – tai jostain näiden yhdistelmästä, ei ole merkitystä. Fakta on, että ketterät menetelmät vastaavat digitaalisen transformaation haasteisiin verrattain paremmin kuin perinteinen ITIL tai vesiputousmalli. Perinteiset IT-palvelunhallintaan keskittyneet mallit (esim. ITIL) ovat myös vahvassa murroksessa, koska niiden kehittäjät ovat havainneet mallien huonon kyvykkyyden vastata nykyajan nopeisiin vaadittuihin kehitysprosesseihin.

Digitaalisen transformaation taustalla on vaikeita asioita, koska organisaation rakenne tulee muuttumaan automaation ja ketterän tekemisen johdosta. On väistämätöntä, että kun palvelut ja asiakasrajapinta muuttavat bittimaailmaan, ei tiettyjä prosesseja ja asiakasrajapintoja varten tarvita kaikkea sitä resurssia mitä tällä hetkellä käytössä. Se on kuitenkin väistämätön osa nykypäivää: kyllä minä ainakin hoidan mieluummin pankkipalveluni puhelimella omalta sohvaltani lempiohjelmani parissa kuin jonotan aamulla konttorissa puoli tuntia!

Organisaatioilla on kuitenkin vastuu työntekijöistään ja heidän hyvinvoinnistaan, joten työntekijöiden kouluttaminen ja kehittäminen tulisi olla jokaisen organisaation keskiössä – siten digitaalisen transformaation asettamiin haasteisiin voidaan toivottavasti vastata jo olemassa olevin resurssein.

Jokainen toimiala ja jokainen toimija elää osaltaan tätä muutosta, jossa digipalvelut ovat olennainen osa asiakaspalvelua ja sisäisiä prosesseja. Vaikka toimija ei ole ohjelmistoalan yritys, tulee sen kaltaista mentaliteettia ja kompetenssia löytyä, jotta digi transformaation haasteisiin pystytään vastaamaan.

Ja loppuun pari kysymystä, joita kunkin kannattaisi pohtia:

  • Onko Teidän organisaatiossanne keskusteltu avoimesti digitalisoitumisen vaikutuksista toimialallanne?
  • Tukeeko Teidän organisaationne strategia digitaalista transformaatiota?
  • Onko Teidän organisaationne halukas ja kyvykäs tekemään ja johtamaan digitaalisen transformaation vaatimia vaikeita ratkaisuja, päätöksiä ja kulttuurillista muutosta?
  • Onko Teidän organisaatiossanne kompentenssia vastaamaan väistämättä eteen tulevaan digitaaliseen transformaatioon?
  • Onko sinulla tulevaisuutta digiosaajana?

Hyvä lähtökohta digitaalisen transformaation osaamisen ja ymmärryksen kehittämiselle on DevOps Fundamentals -kurssi. Tule mukaan 3 päivän kurssille ja lupaan, että sinä olet valmiimpi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. PS. ota kollegat mukaan, niin pääsette keskustelemaan organisaationne asioista.

Vuoden 2016 aikana järjestetty DevOps webinaarisarja kuunneltavissa maksutta BrightTalkin Oppia.fi-kanavalla.

 

veikko_nokkala_3

Veikko Nokkala

Kirjoittaja työskentelee DevOps-kouluttajana ja projektipuolen konsulttina. Aiemmin hän on toiminut neljä vuotta konsulttina Wakaru Teknologiapalveluissa. Veikko on DevOps, ITIL, PRINCE2, COBIT, TOGAF, Green IT, Lean IT ja SAFe -sertifioitu asiantuntija ja konsultti, jonka laaja-alainen kokemus erilaisista työtehtävistä on antanut hänelle erinomaisen näkemyksen liiketoimintatarpeista, niin liiketoiminnan kuin IT:nkin näkökulmasta.

 

 

 

 

ITIL = palveluhallintaa = palvelutuotantoa?

Viisitoista vuotta kestäneen ITIL-taipaleeni aikana olen usein liiketoiminnan edustajien kanssa keskustellessani törmännyt – hieman kärjistettynä – samankaltaisiin kommentteihin.

“Ei ITIL liity liiketoiminnan tekemiseen. Eikö se ole tuotannon tekemistä?” tai “Onko ITIL se työkalu, järjestelmä, jossa on tikettejä?”. Vastaavasti kun puhuu IT-palvelutuotantoon ja -suunnitteluun osallistuvien henkilöiden kanssa: “Ei meidän liiketoiminta tiedä näistä” ja “Miksi näistä ei puhuta liiketoiminnalle?”.

Näiden kommenttien pohjalta saa yleensä vaikutelman ITIL:stä pelkästään tuotannon työnä. Syitä tähän olen miettinyt pitkään ja tullut tulokseen, että ainakin kaksi niistä ovat kommunikaation puute ja vastuurajat. Organisaation liiketoiminnan ja IT:n välillä pitäisi olla hyvä, kaksisuuntainen kommunikaatio, jotta yrityksen strategiaa pystytään tukemaan myös palvelujen tuottamisen kautta.

Jos raa’asti yksinkertaistetaan, liiketoiminta asettaa vaatimuksia ja tavoitteita IT:n palvelutuottamiselle ja seuraa, että näiden mukaan toimitaan. Mielestäni tässä kohtaa pitäisi antaa IT:lle suurempi rooli ja mahdollisuus tuoda esille, miten liiketoimintaa voitaisiin kehittää IT-palvelujen tuella, mitä nämä palvelut voisivat olla ja mitä ne vaativat. Sen lisäksi pitäisi tietenkin varmistaa, että nykyistä ympäristöä voidaan kehittää järkevästi.

Organisaation liiketoiminnan ja IT:n välinen kommunikointi liittyvät muutamaan ITIL-elinkaaren vaiheeseen. Niitä ei alussa mainitsemissani esimerkkitapauksissa ole liiketoiminnan kannalta riittävästi huomioitu. Otetaan muutamia pääkohtia näistä elinkaaren vaiheista:

Palvelustrategia – tavoitteena varmistaa, että organisaatiolla on liiketoimintavaatimuksien – liiketoimintastrategia – mukainen palveluvalikoima nyt ja tulevaisuudessa. Eli palveluportfolionhallinnan merkitys on ymmärretty organisaatiossa ja siinä olevat palvelut osataan sitoa liiketoimintaan.

Palvelusuunnittelu – tavoitteena suunnitella liiketoimintaa tukevat palvelut, jotka ovat ylläpidettävissä. Tiedetään, mitä palvelulta vaaditaan, pystytään käyttämään hyödyksi jo olemassa olevia kokonaisuuksia ja luomaan selkeä palvelutuotantomalli.

Jatkuva palvelun parantaminen – pystytään palvelujen kehittämisen osalta mittaamaan toimintaa, keräämään tietoa, kommunikoimaan ja keskittymään oikeisiin asioihin – priorisoimaan.

Palvelustrategian ja suunnittelun välinen rajapinta on ensimmäinen askel kohti kokonaisvaltaisempaa palvelunhallintaa, jossa keskitytään liiketoiminnan kehittämisen kannalta oikeisiin asioihin. Jatkuvan palvelun parantamisen taasen pitäisi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti palveluntuottajan toimintaan: parantaa palveluiden laatua kustannustehokkaasti, tunnistaa parantamismahdollisuuksia muun muassa organisaation toiminnassa, prosesseissa ja osaamisessa sekä varmistaa, että IT-palvelut tukevat liiketoimintavaatimuksia.

ITIL Foundation –kurssilla käydään läpi koko palvelun elinkaari kokonaisuutena. Tarkempaa syvällisempää tietoa janoaville on Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupassa tarjolla esimerkiksi ITIL Capability -moduulin kursseja.

Wakaru Oy järjestää IT-palveluhallintaan liittyviä koulutuksia perus-, jatko- ja erikoistumistasolla järjestetään eri puolilla Suomea. Löydät ne Oppia.fi koulutustarjonnasta.

jani_iivonen

Jani Iivonen

Kirjoittaja on työskennellyt IT-palvelutuotannon prosessien ja toiminnan kehittämisen parissa 15 vuotta. Painopisteinä työssään Janilla on organisaation tukiprosessien ja –järjestelmien kehittäminen. Jani on konsultoinut ja valmentanut suomalaisia sekä kansainvälisiä organisaatioita ITSM-prosessien käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lisäksi hänellä on pitkäaikainen kokemus palveluiden saatavuusmittauksesta.