simulaatiot

Grab@Pizza

grab_pizza

Liiketoiminnan ja IT:n välisen yhteistyön vaikeus on ollut suurin ongelma palvelun hallinnalle jo viimeisen 10 vuoden ajan. Sama vaikeus nousi esiin ensimmäisenä myös taannoisessa APMG:n ja ITPreneursin tutkimuksessa.  Mitä asialle voi tehdä? 

Molempien osapuolien pitäisi keskustella enemmän, suoremmin ja avoimemmin.  Tämä ja yhdessä tekeminen synnyttävät ymmärtämystä, kokemusta ja luottamusta, jotka ovat menestyvän yhteistoiminnan perusta. Historiaa luodaan joka päivä.  Tekeminen pitäisi aloittaa pienin askelin ajankohtaisista aiheista. 

Normaalissa organisaatiossa liiketoiminnan alueille meneminen ja siellä tekemiseen osallistuminen voi olla hankalaa. Kuitenkin ymmärryksen saamiseksi pitää tehdä töitä yhdessä liiketoiminnan kanssa ja nähdä työn tulokset. Tähän Grab@Pizza  -simulaatio on oiva vaihtoehto. Siinä oppilaat liiketoiminnan ja IT:n rooleissa tekevät analyyseja, niihin perustuvia päätöksiä peliin ja näkevät toimintansa lopputulokset. Simulaatioon on käsikirjoitettu molempien osapuolien perusdynamiikka.  Simulaatio tarjoaa avartavan ja turvallisen ympäristön kokeilla, tehdä päätöksiä ja nähdä niiden tulokset liiketoiminnan ja IT:n näkökulmista yhdessä ja erikseen. Simulaatio ei  korvaa oikean elämän yhdessä tekemistä, mutta tarjoaa mahdollisuuden oppia dynamiikka ja näkökulmat huomattavasti oikeaa elämää nopeammin ja tehokkaammin.

Suomalainen oppimisen kulttuuri suosii virallisen määritellyn totuuden luennoimista eikä tekemisen tuomaa elämyksellistä oppimista. Tekeminen ovat kuitenkin oppimisen kannalta kaikista tehokkain ja syvällisin oppimisen muoto. Tekemiseen perustuvaan simulaatioon voi lähteä mukaan vähäisellä tai olemattomalla teoriaosaamisella, jolloin peli opettaa tekojen kautta alueen perusdynamiikan. Toisaalta teoria voi auttaa pelissä, mutta peli testaa osaatko soveltaa teoriaa. Simulaatiopeli toimii siis oppimisvaihtoehtona myös hyvin heterogeeniselle oppilasryhmälle. 

Simulaatiot ovat oppimismuotona maailmalla suositumpia kuin Suomessa. Yksi kynnys simulaatioihin tutustumiselle on simulaation 6-10 henkilön oppilasmäärä. Wakaru madaltaa tätä kynnystä tarjoamalla julkisen simulaation. Siitä simulaatioista kiinnostuneet pääsevät kehittämään omaa osaamistaan ja toisaalta varmistamaan simulaation sopivuuden esimerkiksi omalle organisaatiolleen. 

Rohkaistu ja tule oppimaan asioita, joita ei kirjasta opi. 

Grab@Pizza Business-IT alignment simulation 9.2.2017. Ilmoittaudu mukaan!

 

aaeaaqaaaaaaaal8aaaajdjimgq0nzmxltewn2utngi1yi05ndm2lwu0ngixmzm2mdyyna

Lari Peltoniemi

Kirjoittaja on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lari on myös Suomen ensimmäinen sertifioitu ITIL Practitioner -kouluttaja. 

Lisää tietoa tästä ja muista mielenkiintoisista aiheista löydät Oppia.fi > koulutukset

Kysymyksiä kirjoittajalle? Laita viestiä lari.peltoniemi@wakaru.fi

Grab@pizza -simulaation on kehittänyt ja tavaramerkin on rekisteröinyt Gaming Works BV. Simulaatio toimitetaan Wakarun kumppanin Onbordin toimesta. Onbird on Gaming Works BV:n lisensoitu kumppani.