Yritysarkkitehtuuri

Togaf 9.2 – evoluutio ei revoluutio

Togaf päivitys versiosta 9.1 versioon 9.2 toi tullessaan vain pieniä muutoksia itse standardiin, mutta mahdollistaa uudistumisen Togaf kirjaston avulla. Selkein muutos itse standardissa on Part VI:n ”Reference Models” siirtyminen standardista kirjastoon. Kyseiset regerenssimallit todettiin yhä edelleen ”toimiviksi, mutta osin vanhentuneiksi”. Itse olen sitä mieltä, että ne olisi voitu poistaa jo edellisen päivityksen aikana vuonna 2011.

Kehitystyön taustalla toimivat Forumit eivät mahdollista nopeita muutoksia, vaikka ympäristössä tapahtuisi nopeaakin kehitystä. Tuo tilanne muuttuu nyt siltä osin, että ajatuksena on pitää itse standardi vakaana ja sitä muutetaan hitaammin kuin kirjaston tuomia oppaita, malleja ja työkaluja, jotka kehittyvät nopeammin – hyvä näin. Forumien päätöksen takana on ”yhteinen päätös”, joka ei kovin nopeasti muutoksiin taivu. Kirjasto on tulevaisuudessa se alue, johon voidaan liittää uusia työkaluja tukemaan ympäristön vaatimuksia.

togaf.png

Copyright ® 1999-2018 The Open Group, All Rights Reserved. TOGAF is a regisered trademark of the Open Group.

”Togaf Series Guides” sisältää Togafiin oleellisesti kuuluvia malleja, kuten nuo vanhat  referenssimallit. (www.opengroup.org/library)

”Other Guides” sisältää malleja, joita voi hyödyntää muissakin standardeissa, mukaan lukien The Open Groupin ulkopuoliset standardit.

Togaf koulutusten kannalta muutos näkyy hyvin pieninä muutoksina, sillä esim. Part VI:n referenssimallit ovat edelleen, uudesta sijaintipaikastaan huolimatta, osana koulutusohjelmaa – ainakin toistaiseksi.

Togaf käyttäjien kannalta tuo kirjasto on positiivinen muutos, sillä se helpottaa arkkitehtuurityössä tarvittavien työkalujen ja mallien hyödyntämistä. Ellei muuten, niin ainakin ne ovat nyt helpommin löydettävissä ja toivottavasti myös täydennettävissä.

Jukka Tenkamaa
Executive Consultant

TOGAF-koulutukset löydät Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupasta.
Katso tulevat toteutukset!