IT-palvelujohtaminen

Nämä ovat muuttuneet konfiguraationhallinnassa 10 vuodessa

Ajan kuluessa on konfiguraationhallintakin mennyt monelta osin eteenpäin. Kokenut valmentaja Lari Peltoniemi listaa omia havaintoja tuoreessa blogissaan.

Palvelunomaisuuden- ja konfiguraationhallintaa harjoittaneena ja seuranneena olen huomannut, että jotkin asiat ovat vuosien varrella muuttuneet ja toisaalta tietyt asiat tuntuvat pysyvän samoina vuodesta toiseen. Tässä muutama asia, jonka olen havainnut muuttuneen viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Organisaatioiden kyky tehdä integraatioita on parantunut. Työkalujen rajapinnat ovat kehittyneet ja integraatioita osataan tehdä paremmin ja tehokkaammin kuin 10 vuotta sitten. Harjoittelu tekee mestarin. Datan vienti ja tuonti on ollut aikaisemminkin asian ytimessä, mutta aika on tässä tapauksessa toiminut myös konfiguraationhallinnan eduksi. Myös erilaisten asiakaskohtaisten instanssien käsittely saman työkalun sisällä on kehittynyt, vaikka perustoiminnallisuus niistä oli jo olemassa 10 vuotta sitten.

Palveluluetteloiden roolia ajavat palveluportaalit ovat tulleet vakio-ominaisuuksiksi sekä palvelunhallinnan työkalujen ominaisuuksina että oikeasti toteutettuina ratkaisuina. Käyttäjät ovat tottuneet itsepalveluun ja odottavat, että sitä varten on työkalut olemassa. Täten myös konfiguraationhallinnan dataa näkyy käyttäjille portaalin kautta.

Asiakkaiden ymmärrys konfiguraationhallinnasta on parantunut. Palvelusopimuksissa osataan ottaa kantaa konfiguraationhallintaan ja asiakkaat ovat sopimuksien luonnissa valveutuneempia kuin aikaisemmin.

Konfiguraationhallintaa tukevien työkalujen, kuten inventointityökalujen hinta on alentunut ja kyvykkyys niiden käyttöön lisääntynyt. Työkaluja on saatavilla järkevämpään hintaan myös pienemmille organisaatioille ja niiden integroitavuus palvelunhallinnan työkaluihin on huomattavasti parempi kuin 10 vuotta sitten.

Pilvipalveluiden yleistymisen myötä myös automaation mahdollisuus ja merkitys on kasvanut. Hyvä puoli automatisoinnissa konfiguraationhallinnan kannalta on, että automatisointi tarvitsee toimiakseen hyvälaatuista strukturoitua dataa mikä on myös konfiguraationhallinnan tavoite. Toisaalta toimiva automaatio tuottaa hyvälaatuista strukturoitua dataa mistä konfiguraationhallinta tykkää.

Masterdatan hallinta, kokonaisarkkitehtuuri ja viimeisimpänä tietosuoja-asetus ovat ohjanneet kaikkia osapuolia dokumentoimaan ja ymmärtämään datansa elämää paremmin. Konfiguraationhallinta on paremmalla tolalla organisaatioissa kuin 10 vuotta sitten ja valveutunutta keskustelua käydään enemmän kuin aikaisemmin. Mahdollisuudet tehdä konfiguraationhallintaa ovat paremmat kuin aikaisemmin.

Muun muassa näiden asioiden suhteen konfiguraationhallinnan toimintaympäristö on erilainen kuin 10 vuotta sitten. Muutokset antavat myös suuntaa minne konfiguraationhallinta on menossa seuraavien kymmenen vuoden aikana. Toisaalta moni asia on edelleen enemmän samanlaista kuin erilaista. Niistä havainnoista kerron seuraavassa blogissani.

Tervetuloa keskustelemaan aiheesta tarkemmin CMDB Foundation -koulutukseen! Löydät ne ja Wakarun muut kurssit Oppia.fi – Oppimisen verkkokaupasta. Tervetuloa linjoille myös maksuttomaan webinaariin, josta tulee tarjolle jälkitallenne.

lari_peltoniemi_PP

Lari Peltoniemi

Kirjoittaja on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 10 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 2005. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lari on myös Suomen ensimmäinen sertifioitu ITIL Practitioner -kouluttaja.