Artikkelit, IT-palvelujohtaminen, johtaminen, osaamisen kehittäminen, Tietosuoja

Kysymyksiä ja vastauksia ITIL® 4 Digital and IT Strategy -valmennuksesta

Uusi ITIL 4 Digital & IT Strategy

Uusi ITIL® 4 Digital and IT Strategy -valmennus tarjoaa tuhdin nipun asiaa johtajille digitaalisuudesta ja IT-strategiasta sekä siitä, miten organisaatio voi luoda onnistuneen strategian sekä vastata tulevaisuuden haasteisiin ja näin pysyä mukana digitaalisen maailman evoluutiovauhdissa. Valmennus on herättänyt kysymyksiä ja vastasimme keskeisiin kysymyksiin.

Kenelle valmennus on tarkoitettu?

ITIL® 4 Digital and IT Strategy -valmennus on tarkoitettu IT- ja yritysjohtajille, osastopäälliköille, C-tason ammattilaisille ja muille ylemmille yritysjohtajille ympäri organisaatiota sekä sisäisille ja ulkoisille strategia- ja digitalisaatiokonsulteille.

Mitä haasteita valmennus ratkaisee?

Valmennus antaa ymmärrystä siitä, miten IT-strategia eroaa digitaalisesta strategiasta, ohjaa digitaalisten ja IT-strategioiden integroinnissa ja edistää onnistuneen digitaalisen strategian merkitystä liiketoiminnan onnistumisessa.

Digitaalisen maailman evoluutiovauhti ei ole koskaan ollut näin nopeaa. Organisaatioiden on oltava joustavia ja sopeuduttava jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön, jos ne haluavat tarjota arvoa asiakkailleen ja pysyä kilpailukykyisinä markkinoilla.

Johtajien on pystyttävä määrittelemään ja toteuttamaan onnistunut digitaalinen strategia, jonka avulla heidän organisaationsa vastaa nopeasti kasvavaan uusien tuotteiden ja palveluiden kysyntään, muuttuviin asiakkaiden odotuksiin ja uusien teknologioiden tuomiin disruptioihin.

Valmennus auttaa johtajaa luomaan digitaalisen vision ja muokkaamaan IT- ja liiketoimintastrategiaa, jolla voidaan vastata useisiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin, kuten:

 • Tietoturva
 • Siirtyminen pilveen
 • Bimodaalinen toiminta
 • Nopeus ja ketteryys, ilman haurautta
 • Pysyminen kilpailukykyisinä
 • Hallita digitaalista muutosta
 • Tehokkuuden parantaminen samalla kun tehdään kaikki edellä mainittu

Miten valmennus auttaa ratkaisemaan edellä mainitut haasteet?

 1. Valmistele organisaatiosi digitaaliseen tulevaisuuteen – IT- ja digitaaliset innovaatiot ovat muuttaneet liiketoimintaympäristöä. Ymmärrä digitaalisen strategian luomisessa huomioon otettavat tekijät sekä se, miten ja miksi organisaatioiden on kehitettävä strategioitaan ja työskentelytapojaan ollakseen kilpalukykyisiä. Opi luomaan digitaalinen muutosohjelma tai digitalisoimaan nykyiset palvelusi.
 2. Kehitä organisaatioiden rajojen ylittävä digitaalinen strategia – Opi onnistuneen digitaalisen strategian vaikutuksesta ja merkityksestä liiketoiminnan menestykseen sekä digitaalisen strategian ja muiden liiketoiminta-alueiden välisestä vuorovaikutuksesta. Ymmärrä, miten IT-strategia eroaa digitaalisesta strategiasta, miten ne integroidaan ja miksi on tärkeää, ettei digitaalista strategiaa suhteuteta suoraan IT-toimintoihin tai -alueisiin.
 3. Vastaa digitaaliseen disruptioon – Ymmärrä, miten organisaatio voi asemoida itsensä strategisesti digitaalisen disruption aiheuttajia vastaan, jotta liiketoiminta on merkityksellistä myös tulevaisuudessa halutun asiakaskunnan kannalta. Arvioi ja ymmärrä sisäisiä ja ulkoisia tekijöitä, kun luot digitaalista visiota ja rakennat vankkaa digitaalista strategiaa pitkän aikavälin kasvua varten.
 4. Rakenna liiketoimintasi kestäväksi – Varmista organisaatiosi kestävyyttä kannustamalla ketterämpään, vikasietoisempaan, leaninpään ja jatkuvasti parantavaan kulttuuriin. Opi luomaan arvoa yhdessä monimutkaisissa ja epävakaissa ympäristöissä.
 5. Operatiivisen huippuosaamisen edistäminen – Arvioi digitaalista valmiutta ja sitä, miten IT:n ja digitaaliteknologian käyttöä voidaan ja pitää hyödyntää operatiivisen suorituskyvyn ja asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.
 6. Mittaa edistymistä ja paranna jatkuvasti – Mittaa edistymistä tavoitteiden ja keskeisten tulosten, kriittisten menestystekijöiden (CSF) ja keskeisten suorituskykyindikaattoreiden avulla, jotta voit mukauttaa tai muuttaa digitaalista strategiaasi ja parantaa sitä jatkuvasti. Hyödynnä ITIL 4:n ohjaavia periaatteita selviytyäksesi ja menestyäksesi VUCA-ympäristössä ja oppiaksesi muista rinnakkaisista toimintamalleista strategisen tarkoituksesi ja tavoitteidesi saavuttamiseksi varmistaen samalla jatkuvan merkityksellisyyden ja elinkelpoisuuden.
 7. Rakenna ja hallitse innovatiivista kulttuuria – Ymmärrä, miten ja milloin teknologiset innovaatiot voivat edistää organisaation menestystä ja milloin ne voivat lisätä tarpeettomia monimutkaisuuden ja riskin kerroksia. Tasapainota menneisyys toimimalla uusilla toimintatavoilla tehokkaasti.
 8. Riskien strateginen hallinta – Siirtyminen digitaaliseen liiketoimintamalliin luo mahdollisuuksia ja aiheuttaa riskejä. Se auttaa tunnistamaan mahdollisuuksia ja lieventämään riskejä. Tiedosta, miten voit arvioida ja hallita näitä riskejä ja luoda samalla rakenteen digitaalisen liiketoiminnan menestykseen.
 9. Strategian käyttöönotto – Digitaaliset ja IT-strategiat ovat keskeinen osa ITIL 4 -palvelun arvojärjestelmää ja niitä ohjaavat ITILin ohjaavat periaatteet. Ymmärrä, miten strategian tulisi vaikuttaa palveluiden suunnitteluun, toimitukseen ja tukeen kaikkialla palvelun arvoketjussa ja miten ITIL-kyvykkyyksiä voidaan hyödyntää strategiseen menestykseen.
 10. Kehitä digitaalisia johtajia tulevaisuutta varten – Saat ohjeita tulevien IT- ja digijohtajien valitsemiseen ja kehittämiseen digitaalisen huippuosaamisen jatkuvan toimittamisen varmistamiseksi.

Tervetuloa ITIL® 4 Digital and IT Strategy -valmennukseen!

Wakarun tulevat valmennukset näet palvelu- ja projektijohtamisesta näet Oppiasta.

Lataa ITIL® 4 Digital & IT Strategy – Tutkintovaatimukset
Lataa julkaisu ITIL® 4 – Certification scheme explained


Lari Peltoniemi
Valmentaja, Wakaru Oy

Wakaru tarjoaa vuosien kokemuksella parhaita käytäntöjä ja teknologiapalveluita asiakkaidemme liiketoiminnan ja henkilöstön jatkuvan kehittämisen tueksi. Asiakasyrityksemme lukeutuvat Suomen top 100  suurimpiin yrityksiin. Vuosittain valmennamme yli 2500 ammattilaista palvelujohtamisen ja projektijohtamisen edelläkävijöiksi. Olemme sertifioitu ja hyväksytty (ATO) koulutusorganisaatio.  Asiakastyytyväisyytemme on korkea – lähes 100 % asiakkaistamme suosittelisi palveluitamme myös kollegalleen.

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The SwirlTM is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for ITIL®.